Anul şcolar 2023 - 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea 36 de săptămâni cuprinse în cinci module, urmând să se încheie pe 21 iunie, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Educaţiei pus în consultare publică.
Programele "Şcoala altfel" şi "Săptămâna Verde" ar urma să se desfăşoare, la decizia unităţilor de învăţământ, în perioada 11 septembrie 2023 - 12 aprilie 2024.
Se propune ca anul şcolar 2023 - 2024 să fie structurat astfel:
* cursuri de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023 şi vacanţă de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;
* cursuri de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023, apoi vacanţă de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;
* cursuri de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ, urmate de o săptămână de vacantă, în perioada 12 februarie - 3 martie 2024;
* cursuri de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, după cum decid Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024, iar apoi vacanţă de sâmbătă, 13 aprilie 2024, până duminică, 21 aprilie 2024;
* cursuri de luni, 22 aprilie 2024, până vineri, 21 iunie 2024, urmate de vacanţă de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.
În ziua de 5 octombrie, Ziua internaţională a educaţiei, şi în zilele nelucrătoare şi de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri, prevede proiectul.
"În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare", se menţionează în proiect.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, Inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.
Propunerile şi sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise până la data de 10 februarie, pe adresa de e-mail: mihaela.alexandru@edu.gov.ro. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Asta a anunţat astăzi, miercuri, 14 decembrie 2022, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea. "Veste bună din Parlamentul României: Aeroportul Galaţi-Brăila, în bugetul României pe 2023. Galaţiul şi Brăila vor primi 15 milioane de lei de la bugetul de stat pentru realizarea studiului de fezabilitate al aeroportului şi pentru pregătirea studiilor asociate. Este o veste extraordinar de bună pentru regiunea noastră, care dă încredere gălăţenilor şi brăilenilor că aeroportul se va realiza", spune Costel Fotea.

Potrivit şefului CJ Galaţi, faptul că se vor primi fonduri de la bugetul de stat pentru studiile necesare arată că proiectul aeroportului este unul serios: "Practic, facem un nou pas înainte, iar faptul că vom primi fonduri de la bugetul de stat pentru studiile necesare arată că proiectul aeroportului este unul serios, bine structurat, care iată că are sprijinul autorităţilor de la Bucureşti şi care este pe lista de investiţii majore. Şi mai arată ceva - seriozitatea şi implicarea deosebită a celor două comunităţi pentru ca, după zeci de ani de aşteptare, acest vis al gălăţenilor şi brăilenilor să devină realitate".

Totodată, acesta aduce mulţumiri parlamentarilor social-democraţi din Galaţi şi Brăila. "Alături de colegii de la Consiliul Judeţean Brăila lucrăm intens, pas cu pas, pentru realizarea acestei investiţii, care a devenit o prioritate pentru cele două comunităţi. Mulţumesc în mod deosebit parlamentarilor social-democraţi din Galaţi şi Brăila care au susţinut acest amendament la legea bugetului", mai spune Costel Fotea.

Citeşte şi S-A DECIS! Cine va realiza studiul de fezabilitate al Aeroportului Internaţional Galaţi-Brăila

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Asociația Grup de Acțiune Locală „Lunca Joasă a Siretului”, în calitate de beneficiar implementează cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (SDC -DGGDRPC) , din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice si Cooperare, proiectul  ”Produs în Rmânia!” în perioada 31.10.2022 -30.11.2022.

Proiectul are ”Produs în România” își propune reidentificarea, centralizarea, promovarea și dezvoltarea tuturor producătorilor români, din toate zonele geografice, din toate segmentele sociale, economice și industriale și integrarea acestora în cât mai multe piețe de desfacere naționale și internaționale.

Obiectivul general

Identificarea, centralizarea, promovarea și dezvoltarea tuturor producătorilor români, din toate zonele geografice, din toate segmentele sociale, economice și industriale și integrarea acestora în cat mai multe piețe de desfacere naționale și internaționale.

MISIUNE

Principalul deziderat de la care pornește în implementarea acestui proiect ăl reprezintă susținerea, dezvoltarea, centralizarea și exploatarea tuturor resurselor oferite de producătorii români, precum și facilitarea accesului către piețele de desfacere, atât din țara cât și din afara țării.

REZULTATE AȘTEPTATE: centralizarea și integrarea producătorilor într-o singură platformă, cu vizibilitate mare la nivel național și internașional, sprijinirea producătorilor și/sau a procesatorilor, susținerea și prmomovarea producției românești, atât în țară cât și în străinătate plecând de la principiul ”de la producător către piață și consumator”.

Valoarea totală a proiectului este de: 305.905 lei ( din care 275.180 lei – SGG prin SDC - DGGDRPC și 30.725 lei Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului).

Date de contact de unde puteti obține informații:

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului

Telefon: 0748787616, 0757026303

E-mail: gal_ljs@yahoo.com

Manager proiect: Carmen CUHARIȘCĂ

Reprezentant legal: Alin-Nicușor RACOVIȚĂ

Pagina Website proiect: www.galluncajoasaasiretului.ro  

Publicat în Fonduri UE

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la suma de 3.000 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, în medie de 165,333 ore pe lună, ceea ce reprezintă o creştere cu 17,6% faţă de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului publicat pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS).
Vor beneficia de majorarea salariului de bază minim un număr de 2.181.134 salariaţi.
"Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră", se precizează în proiect.
La 1 ianuarie 2023, Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 5 octombrie 2021, se abrogă.
Potrivit notei de fundamentare, în prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.550 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2022, reprezentând 15,239 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
"Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 3.000 lei lunar începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, ceea ce reprezintă o creştere cu 17,6%, faţă de luna decembrie 2022. În anul 2022, tariful orar este de 15,239 lei/oră pentru un program complet de lucru 167,333 ore pe lună, iar în anul 2023 tariful orar va fi de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună", potrivit proiectului publicat de MMSS.
Pentru anul 2022, durata medie lunară a timpului de muncă, determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003 republicată, este de 167,333 ore, iar pentru anul 2023, de 165,333 ore.
"Se estimează că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării şi prin creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor", susţin iniţiatorii în nota de fundamentare.
În România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată de 2.550 lei un număr de circa 856.830 de salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 16,27% din numărul total de salariaţi activi - 5.265.252. De majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia 2.181.134 salariaţi.
Potrivit sursei citate, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru, dar va avea impact şi asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum.
De asemenea, creşterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forţă de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariaţi (femei, tineri etc.).
"Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară influenţează, pe lângă cei 2.181.134 de salariaţi direct afectaţi, şi mult mai multe drepturi şi obligaţii, cum ar fi: modificarea salariului de bază minim brut pe ţară determină creşterea contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art. 78 (3)); modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art. 151)", se menţionează în nota de fundamentare.
Totodată, vor fi influenţe în ceea ce priveşte majorarea plafonului în funcţie de care persoanelor fizice ce obţin venituri non-salariale le poate reveni obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate, întrucât aceste plafoane se determină în funcţie de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice pentru veniturile estimate - (Legea 227/2015-art.145 (1) lit. b), art. 180), dar şi în privinţa majorării normelor de venit pentru veniturile din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit.
Norma de venit pentru fiecare activitate desfăşurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. De asemenea, modificarea salariului de bază minim brut pe ţară determină creşterea punctului de amendă întrucât acesta se raportează la salariul minim, se arată în document.
În proiect se menţionează că măsura creşterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi comerţul, transporturile şi întreprinderile mici şi mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic faţă de medie, cu influenţe asupra creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Consiliul Judeţean Galaţi va depune pe fonduri europene, în această lună, un proiect de dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate de la Spitalul „Anton Cincu” din Tecuci, în valoare de 6.780.647 de lei.
„Aducem aparatură medicală care nu exista până acum, înlocuim vechile echipamente şi creăm condiţii moderne de diagnostic şi tratament. Asta facem de câţiva ani pentru toate spitalele aflate în coordonare şi nu ne vom opri aici. În perioada următoare, vom depune noi proiecte cu bani europeni pentru achiziţionarea de aparatură medicală. Un proiect extrem de important şi de necesar este cel de dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului «Anton Cincu» din Tecuci, unitate medicală preluată de către Consiliul Judeţean la începutul acestui an. Vorbim de sute de echipamente medicale, piese de mobilier şi dispozitive IT, inclusiv mai multe ecografe, un tomograf în coerenţă optică, un mamograf digital şi un aparat de radiologie. Din păcate, în ultimele decenii, la această unitate medicală nu s-au făcut investiţii majore, astfel că multe dintre aceste echipamente vor fi aduse pentru prima oară la Tecuci. Mai mult, pentru că infrastructura spitalului este veche, am lansat deja procedura de proiectare pentru a construi o clădire nouă”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.
Acest proiect va fi depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. De asemenea, sunt în pregătire proiecte similare şi pentru Ambulatoriile de Specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” şi Spitalul Orăşenesc „Târgu Bujor”.

Publicat în Eveniment

Biblioteca Judeteană „V.A. Urechia” desfăşoară, cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi, un proiect de suflet pentru seniorii gălăţeni care doresc să-şi petreacă timpul liber într-un mod inedit, împărtăşind unii altora din experienţele şi trăirile lor şi participând la diverse activităţi recreative şi distractive.
Clubul pentru seniori „Buni-COOL, la bibliotecă!”, este astfel gândit, prin activităţile organizate, să contribuie la integrarea socială a persoanelor vârstnice, la întărirea relaţiilor interumane, la ajutorarea acestora în depăşirea sentimentelor de anxietate şi la integrarea lor într-o comunitate cu interese comune.
Prin activităţile ce se vor desfăşura în cadrul clubului se are în vedere rezolvarea problemelor reale legate de izolarea socială, sentimentul de inutilitate şi, în acelaşi timp, să ofere persoanelor cu vârsta de 60+ accesul la activităţi culturale de calitate, relaxante, dedicate acestei categorii de vârstă.
Important în acest demers este implicarea instituţiilor de cultură, mediu şi administrative din Galaţi, în vederea asigurării de servicii culturale, educative şi relaxante pentru persoanele vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate (persoane singure, persoane cu venituri restrânse, persoane greu adaptabile etc.), urmând integrarea activă în viaţa socială, implicarea acestora în activităţi civice, autonomia de zi cu zi.
Dintre activităţile la care vor participa persoanele înscrise în acest club enumerăm: vizite în grup la muzeele din Galaţi, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul Muzical „Nae Leonard” şi Grădina Botanică; activităţi de recreere şi relaxare în spaţiul liber (ateliere fitness, plantare arbuşti, yoga, trupă de dans, cor); activităţi cultural-educative (lansări de carte, ateliere literare, activităţi realizate împreună cu voluntarii); activităţi extra (vizite în afara localităţii pe buget propriu, excursii).
Prima activitatea a proiectului „Buni-COOL la Bibliotecă” a avut loc în data de 13.10.2022, la ora 10.30, urmare a unui parteneriat încheiat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, şi a constat în vizitarea Grădinii Botanice şi a expoziţiilor tematice din cadrul muzeului, sub îndrumarea unui muzeograf care le-a povestit seniorilor despre specificul fiecărui element.
Întâlnirile vor avea loc de două ori pe lună, zilele fiind stabilite de comun acord cu întregul grup. Pentru înscrieri şi alte informaţii persoana de contact este Andreea Iorga, responsabil Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi (sediul central), transmit reprezentanţii Bibliotecii.

Publicat în Comunitate

Penitenciarul Galaţi marchează joi, 13 octombrie 2022, Ziua Internaţională a Educaţiei în Penitenciare, prin debutul proiectului „Aproape de tata”, un proiect realizat în colaborare cu Asociaţia Dodoroni, Galaţi.
Proiectul, organizat prin intermediul Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială în perioada octombrie - decembrie a anului curent, vizează organizarea a 7 ateliere educaţionale, în cadrul cărora 13 deţinuţi părinţi beneficiază de întâniri cu copiii lor minori, în spaţii prietenoase, în interiorul şi în afara penitenciarului.
Atelierele, susţinute împreună cu formatori din partea Asociaţiei Dodoroni, cuprind activităţi de reconectare cu copii minori prin: jocuri interactive, terapie prin artă, terapie prin muzică şi sesiuni de consiliere cu un psihoterapeut. Menite să faciliteze reintegrarea postliberare a deţinuţilor în familie şi să dezvolte abilităţile parentale ale acestora, demersul îşi propune inclusiv susţinerea copiilor în depăşirea traumei abandonului din cauza separării de părintele deţinut, ştiut fiind faptul că aceştia pot deveni victime ale bullying-ului în comunitate, potrivit unui comunicat al Penitenciarului Galaţi.

Publicat în Eveniment

47 de elevi din liceele tehnice, din 18 judeţe printre care şi Galaţi, sunt absolvenţi ai proiectului Academia de Cariere Tehnice - ACT by PEPCO, ediţia a II-a, desfăşurat de Şcoala de Valori cu susţinerea PEPCO. Elevii din clasele a X-a şi a XI-a şi-au dezvoltat abilităţile, au învăţat cum se face un plan de carieră şi au înţeles cu ajutorul consilierii şi a orientării vocaţionale care este jobul care li se potriveşte. Toate printr-o serie de activităţi care au fundamentat informaţii şi i-au pus să realizeze o conexiune între abilităţi şi oportunităţi. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 8 luni şi a cuprins 10 ateliere, 2 evenimente de tipul „Biblioteca Vie”, practică în magazinele PEPCO, vizite la PEPCO, o tabără de vară şi întâlniri cu 11 mentori.
Participanţii din proiect şi-au dezvoltat abilităţile şi şi-au completat competenţele pe baza a 10 ateliere de soft skills. Astfel, au descoperit care le sunt valorile personale, abilităţile şi cum pot comunica mai bine. De asemenea, au învăţat că lucrul în echipă şi luarea deciziilor le pot rezolva problemele, iar dezvoltarea continuă şi deschiderea către nou le poate asigura un job care să ţină pasul cu vremurile. Tinerii şi-au pus la punct planul de carieră şi au înţeles care le sunt dorinţele şi abilităţile pentru a ajunge la jobul care li se potriveşte, cu ajutorul atelierelor de „Orientare în carieră şi consiliere” şi „Antreprenor de Viitor”.
Evenimentele de tipul „Biblioteca Vie” i-au pus pe participanţi faţă în faţă cu antreprenori sau profesionişti. Aceştia au povestit despre parcursul lor profesional, au vorbit despre alegeri şi despre momentele cheie din carieră, dar şi cât de mult i-a ajutat absolvirea liceului, un job de vară sau unul part-time, dar şi cât de mult contează interacţiunea de la nivelul echipei. Poveştile personale şi profesionale ale „cărţilor vii” au devenit inspiraţie pentru cei 47 de elevi din proiect. Împreună tinerii au învăţat că pot să-şi dezvolte competenţele prin muncă, determinare şi cu ajutorul echipei. Cei mai mulţi dintre participanţi şi-au înlocuit în cele 8 luni de proiect timiditatea şi lipsa de încredere cu motivaţia şi curajul. La final de proiect, participanţii deţin tabloul complet al unui plan de dezvoltare personală şi de carieră pe care îşi propun să îl urmeze, informează Şcoala de Valori prin intermediul unui comunicat de presă.

Publicat în Comunitate

Suedezii de la OX2, cel mai mare operator independent de proiecte eoliene la nivel european, încep lucrările la una dintre primele lor investiții pe plan local, un parc eolian în Galați, evaluat la 120 de milioane de euro. Lucrările sunt derulate prin intermediul companiei de proiect Green Breeze, deținută în totalitate de OX2, după cum arată datele de la Confidas. Investiția va fi realizată pe raza a trei comune gălățene, Frumușița, Cuca și Smârdan, din județul Galați, notează Ziarul Financiar.

Potrivit datelor publice, capacitatea proiectului va fi de 99,2 MW. Ceea ce este interesant este că turbinele care vor fi aduse pentru acest proiect au o capacitate de 6,2 MW în contextul în care la acest moment cele mai mari turbine eoliene montate local au o capacitate de 2,5 MW. În total, proiectul va fi format din 16 turbine eoliene cu o înălțime de 165 de metri.

„Parcul eolian este amplasat într-o zonă cu un potențial eolian foarte bun pentru dezvoltarea centralelor eoliene. În comunele învecinate și în comuna Frumușița există sau sunt în curs de aprobare propuneri pentru dezvoltarea de astfel de centrale electrice eoliene, precum și de parcuri de panouri solare, prin care se dorește exploatarea potențialului de energie regenerabilă a zonei“, se arată în documentele publice disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

În ciuda perioadei dificile pe care o traversăm cu toții, un proiect interesant pentru sportul gălățean ia amploare. FC Universitatea Galați a fost invitată să continue în Liga 1 la fotbal feminin după retragerea vicecampioanei Heniu Prundu Bârgăului și a decis să mai înscrie trei echipe în competițiile naționale: Under 15 feminin și o premieră, două echipe de futsal masculin: Liga a 2-a și Under 19. „FCUG se dezvoltă în cea mai grea perioadă, deoarece din sezonul 2022/2023 vom bifa o premieră: vom participa la nivel național cu două echipe de fotbal feminin și două echipe de futsal masculin. Mai exact, vom participa la fotbal feminin cu echipa de senioare în Liga 1 și cu junioarele la Under15, echipe antrenate de Gabriel Călinescu și Gheorghe Cucu iar la futsal masculin cu echipa de seniori în Liga secundă și cu echipa de juniori la Under 19, echipe antrenate de David Asandei și Daniel Popliacă. În acest moment la futsal avem 35 de elevi și studenți și interesul este din ce în ce mai mare, și ne dorim să investim din ce în ce mai mult în sportivii din județul nostru și să le dăm șansa să practice fotbalul feminin și futsalul la ei acasă. La ambele echipe de juniori nu percepem taxă și selecția este deschisă oricând indiferent de vârstă. Fiți alături de noi deoarece luptăm pentru orașul Galați, vom munci din ce în ce mai mult ca să ne putem dezvolta, vom descoperi și vom da șansa tuturor. În primul rând, sportul înseamnă sănătate și să nu uităm că ambasadorul numărul 1 în lume este sportul și într-un final vor apărea și rezultatele atât la fotbal feminin care și până în prezent ne mândrim cu multe rezultate pozitive cât și la futsal unde consider că vom fi surpriza plăcută în următorul sezon din Liga a doua și cu siguranță vom avea parte și de susținere deoarece investim în copiii noștri . Sperăm să primim sprijin la rectificare ca să putem continua ceea ce ne dorim, de-a-lungul celor șapte sezoane am demonstrat prin rezultate că suntem un partener de încredere și având în vedere că în momentele grele nu renunțăm și căutăm soluții pentru a ne dezvolta, înseamnă enorm de mult. Fiți alături de noi, sportul gălățean merită susținut”, ne-a declarat președintele FCUG, Gabriel Călinescu.

Publicat în Sport
Pagina 1 din 8