Asociaţia Ecologică Universitară Galaţi şi partenerul Asociaţia Comunelor din România, filiala Galaţi, au implementat în ultimele 18 luni (pe perioada aprilie 2014 – septembrie 2015) proiectul „O şansă europeană în mediul rural - serviciile integrate de ocupare”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Managerul de proiect, Ion Ştefan, ne-a declarat că e foarte mândru de acest proiect, ajuns acum la final, ca de altfel de toate proiectele cu finanţare europeană de care s-a ocupat în ultimii ani.

„Vă spuneam de curând, într-o conferinţă de presă, că unul dintre punctele avute de mine în vedere, în proiectul meu de realizare a Metropolei Galaţi, prevede realizarea a 25.000 de locuri de muncă şi că sunt capabil să ating acest obiectiv, în condiţiile în care în utimii 4 ani am reuşit să creez, în mediul privat, pe fonduri europene, peste 1.000 de locuri de muncă. Iată, acesta este unul dintre proiectele care dovedesc faptul că, dacă vrei, poţi”, spune Ion Ştefan

Despre proiect am aflat că are o valoare totală eligibilă de 2.096.152 lei, din care 42.133 lei a reprezentat contribuţia eligibilă a beneficiarului. Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea gradului de ocupare a şomerilor de lungă durată, a persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, agricultorilor de subzistenţă din mediul rural al judeţ, prin promovarea serviciilor integrate de ocupare, prin îmbunătăţirea gradului de informare, motivare, conştientizare, instruire şi calificare a acestora. Astfel, 468 de persoane din mediul rural au fost informate cu privire la piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor şi cu privire la activităţile oferite în cadrul proiectului iar 375 persoane au fost selectate pentru participarea la activităţile de consiliere, formare profesională, medierea muncii şi consultanţă antreprenorială. Aceste persoane au beneficiat de instruire şi formare profesională în ocupaţiile: lucrător în comerţ, lucrător-instalator pentru construcţii, lucrător în tâmplărie, contabil, lucrător în alimentaţie, cofetar, îngrijitor bătrâni la domiciliu şi lucrător-finisor în construcţii.

„Rezultatele finale au vizat inserarea pe piaţa muncii a 55 de persoane şi oferirea de expertiză tehnică privind demararea şi dezvoltarea unei afaceri pentru 20 persoane care să devină angajaţi pe cont propriu. Astăzi va avea loc conferinţa de diseminare a rezultatelor”, ne-a spus Ion Ştefan, managerul proiectului. 

Publicat în Fonduri UE

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Asociaţia Aura 2010 Brăila, Direcţia de Asistenţa Socială Brăila, Asociaţia pentru Dezvoltare Educaţională, Economică şi Socială Danubius Tulcea, Asociaţia de Recuperare Fitomed Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi au avut zilele trecute conferinţa de lansare a proiectului ”Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS  violenţa”. Acest proiect este finanţat în cadrul unui program intitulat „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” prin Mecanismul Financiar Norvegian. Vârstnicii victime ale violenţei în familie vor beneficia de servicii de recuperare, asistenţă medicală, consiliere socială, consiliere psihologică şi terapie ocupaţională în cadrul unor centre specializate. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni şi are ca obiectiv constituirea unei reţele de centre de sprijin la nivel transnaţional pentru victimile violenţei în familie, cu scopul asigurării accesului la servicii de sprijin pentru 200 de victime ale violenţei domestice (câte 50 de persoane din fiecare dintre cele 4 judeţe implicate în proiect: Galaţi, Brăila şi Tulcea din Regiunea S-E şi judeţul Vaslui din Regiunea N-E). Prin proiect se va dezvolta şi un consorţiu partenerial public-privat la nivel naţional format din 15 actori sociali relevanţi şi este vizată şi elaborarea unei strategii pe cinci ani, cu scopul eficientizării acordării serviciilor de sprijin pentru victimele violenţei domestice. 

Publicat în Eveniment
Pagina 7 din 7