Până pe data de 24.06.2022 se mai pot face înscrieri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari şi subofiţeri, informează Centrul Militar Judeţean Galaţi.

Pentru anul de învăţământ 2022 / 2023, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Galaţi cu o ofertă educaţională generoasă:

- 449 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 5 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 88 locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 110 locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 101 locuri;
4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 105 locuri;
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila – 45 locuri.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an. Termenul limită de înscriere a candidaţilor este: 24.06.2022.

- 731 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 4 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 417 locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 60 locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 158 locuri;
4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila – 96 locuri.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an. Termenul limită de înscriere a candidaţilor este: 24.06.2022.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Galaţi, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Galaţi, situat în Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, luni, miercuri, joi şi vineri, între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 08.30 – 18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0236.497.031.

Publicat în Comunitate

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Galaţi, activităţi de recrutare a tinerilor - băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2022/2023, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Galaţi cu o ofertă educaţională generoasă:

* 449 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 5 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 88 locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 110 locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 101 locuri;
4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 105 locuri;
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila – 45 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an.
Termenul limită de înscriere a candidaţilor este: 10.06.2022.

* 731 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 4 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 417 locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 60 locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 158 locuri;
4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila – 96 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an.
Termenul limită de înscriere a candidaţilor este: 10.06.2022.

* 243 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor alcătuit din:
1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu – 33 locuri;
2. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov – 26 locuri;
3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 28 locuri;
4. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Bucureşti – 42 locuri;
5. Institutul Medico - Militar, Bucureşti – 59 locuri (şi Târgu Mureş) – 30 locuri;
6. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti – 15 locuri;
7. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” , Bucureşti – 10 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul acestui an.
Termenul limită de înscriere a candidaţilor este: 03.06.2022.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Galaţi, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Galaţi, situat în Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 08.30 – 18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0236.497.031.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro, precum şi pe pagina de facebook a Centrului Militar Judeţean Galaţi, https://www.facebook.com/BIRGalati.

Publicat în Eveniment

Ministerul Apărării Naţionale organizează o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României.
În această etapă vor fi disponibile 871 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), iar persoanele interesate pot depune dosarele în perioada 16 mai - 10 iunie.
La centrul militar zonal, judeţean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cetăţenii interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, la structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi la unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.
De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare.
Detalii suplimentare pot fi obţinute de la centrele militare zonale, judeţene sau de sector. Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet a MApN, la adresele: https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php şi https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

Documente necesare

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:
- actul de identitate, în original şi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
- acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat de autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Care sunt avantajele

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:
- creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
- creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
- eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;
- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;
- crearea posibilităţii repartizării în funcţii, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă, se arată într-un comunicat al MApN.

Publicat în National

Primăria municipiului Galaţi recrutează, în perioada 07 - 18 februarie 2022, recenzor/recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România.

Care sunt condiţiile de angajare

Condiţiile de angajare sunt următoarele:
- Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei;
- Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020;
- Să nu aibă cazier judiciar;
- Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
- Să aibă capacitatea/dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi;
- Să aibă disponibilitatea de a lucra în weekend;
- Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
- Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;
- Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune;
- Să dea dovada de responsabilitate;
- În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;
- Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
- Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmeazăa fi desfăşurată;
- Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj).

Câţi bani primesc recenzorii

Potrivit site-ului recensamantromania.ro, în perioada de autorecenzare (14.03-15.05.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistenţa populaţiei, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de: 7 lei pentru „Secţiunea pentru recenzarea persoanei” şi 3,5 lei pentru „Secţiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial.

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu faţă-în-faţă, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru „Secţiunea pentru recenzarea persoanei” şi 3,5 lei pentru „Secţiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit”.

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022), pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanţele parcurse sunt mai mari şi timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ creşte, plata recenzorilor se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 9 lei pe „Secţiunea pentru recenzarea persoanei” şi 5 lei pentru „Secţiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit”.

Citeşte şi Anca Simona Popescu, director DJS Galaţi: „Trebuie şi noi, cetăţenii, să înţelegem importanţa recensămintelor”

Publicat în Știrea zilei

Ministerul Apărării Naţionale organizează o campanie suplimentară de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pe locurile rămase neîncadrate în anul 2021.
Astfel, campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervişti voluntari (maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), rămase disponibile în unităţi militare din 15 judeţe - Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea şi Vrancea.
Procesul de recrutare şi selecţie pentru seria suplimentară, care are loc până pe data de 21 ianuarie, se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
La prezentarea la centrul militar, cetăţenii interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.
De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare.
Detalii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice procesului de recrutare, selecţie şi instruire, inclusiv asupra modului de aplicare a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu noul coronavirus (COVID-19), pot fi obţinute de la sediul centrelor militare zonale, judeţene sau de sector. Datele de contact ale acestora sunt disponibile la adresa: https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:
- actul de identitate, în original şi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
- acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat de către autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Prin adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:
- creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
- creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
- eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;
- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;
- crearea posibilităţii repartizării în funcţie, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă, informează MApN.

Publicat în Regional

Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi, unica structură de reprezentare a elevilor din judeţ, a dat startul recrutărilor pentru posturile din cadrul Biroului de Presă. „Până la data de 18 octombrie 2021, ora 23.59, orice elev cu dorinţă de implicare în domeniul educaţional poate candida pentru una dintre funcţiile vacante de redactor, graphic designer, web developer şi fotograf”, anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi.

„Talentul, spontaneitatea şi dorinţa de implicare în comunitate sunt principalele caracteristici pe care un aspirant la o funcţie în cadrul Biroului de Presă ar trebui să le deţină. Ajută-ne să consolidăm imaginea structurii, iar noi îţi vom oferi un cadru necesar dezvoltării abilităţilor tale de comunicare şi relaţionare”, spune Alexia-Crina Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Galaţi.

Pentru mai multe informaţii referitoare la ce presupune activitatea în cadrul Biroului de Presă, dar şi pentru a aplica pentru unul dintre posturile vacante, accesează link-ul: https://forms.gle/ZJyZPkAvMkHxQftS6.

Publicat în Comunitate

Centrul Militar Judeţean (CMJ) Galaţi informează că Ministerul Apărării Naţionale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.

La prezentarea la Biroul informare-recrutare al CMJ Galaţi, cetăţenii interesaţi, cu domiciliul în judeţul Galaţi, vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul CMJ Galaţi, situat în municipiul Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, telefon 0236/497.031.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:
- actul de identitate, în original şi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
- acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat de către autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:
- creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
- creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
- eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;
- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;
- crearea posibilităţii repartizării în funcţie, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă, precizează CMJ Galaţi.

Publicat în Comunitate

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară, prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Galaţi, activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea celor 1.516 posturi de soldat şi gradat profesionist, pentru seria de formare 2021.

„1. Termenul final de înscriere a candidaţilor la biroul informare recrutare: 28.05.2021.
2. Selecţia candidaţilor înscrişi:
- evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală se vor desfăşura în perioada 24.05 - 25.06.2021;
- examinarea medicală se va efectua în perioada 27.05 - 30.06.2021;
- examinarea medicală specifică şi/ sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se vor efectua în perioada 05 - 16.07.2021.
3. Termenul final de întocmire a dosarelor de candidat: 23.07.2021.
4. Repartizarea pe unităţi, arme/ servicii/ specialităţi militare a candidaţilor declaraţi «Admis» la selecţie: 09 - 10.08.2021.
5. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/ unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care nu au stagiul militar satisfăcut: 23.08.2021.
6. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/ unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care au stagiul militar satisfăcut: 27.09.2021“, potrivit CMJ Galaţi.

Totodată, CMJ Galaţi precizează că se primesc candidaţi absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase) şi care au vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire. Lista posturilor pentru care se organizează concurs, precum şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie pentru fiecare armă/ serviciu/ specialitate militară pot fi consultate la sediul biroului informare-recrutare. Pentru înscriere, în vederea parcurgerii procesului de selecţie şi repartizare, candidaţii trebuie să contacteze Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Galaţi, telefon 0236.497.031.

Publicat în Eveniment