Ministerul Educaţiei va propune o reformă a sistemului de alocare a burselor elevilor care va presupune o creştere importantă de buget şi cuantumuri minime care să fie garantate inclusiv prin existenţa unor mecanisme care să permită sancţionarea acelor situaţii în care copiii nu primesc bursele sociale la care au dreptul, a declarat joi ministrul Sorin Cîmpeanu.
"Vom propune o reformă a sistemului de alocare a burselor elevilor. Această reformă va presupune o creştere foarte importantă de buget şi va presupune de asemenea şi cuantumuri minime care să fie garantate inclusiv prin existenţa unor mecanisme care să permită rapid sancţionarea acelor situaţii în care elevii nu primesc acele burse sociale la care au dreptul. De asemenea, vom avea şi burse de încurajare a excelenţei mult mai mari decât până acum. (...) Autorităţile locale trebuie să plătească aceste burse pentru că, spre deosebire de perioada dinainte de 2020, când aceste burse se plăteau din bugetul autorităţilor locale, acum banii aceştia vin de la bugetul de stat. Nu plăteşti burse elevului se cheamă deturnare de fonduri", a arătat ministrul, într-o conferinţă de presă.
Potrivit acestuia, noul proiect va prevedea un cuantum de minimum 250 de lei pentru bursele sociale, valoare care să fie respectată.
"Vrem să avem prevederi pentru a putea sancţiona acele situaţii în care nu se respectă acest cuantum minim", a mai spus Cîmpeanu. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde, astăzi, 09 noiembrie 2021, pentru norme mai stricte şi mai cuprinzătoare privind taxarea rutieră (Directiva privind eurovinieta) pentru a stimula desfăşurarea de operaţiuni de transport mai nepoluante şi mai eficiente. Legislaţia revizuită include un nou sistem de abordare a emisiilor de CO2 pentru a reduce amprenta de carbon a transporturilor, în conformitate cu Pactul verde european şi cu Acordul de la Paris.
Jernej Vrtovec, ministrul sloven al infrastructurii, preşedintele Consiliului UE a declarat: ”Aceste noi norme de tarifare rutieră şi un nou regim de abordare a emisiilor de CO2 reprezintă un pas înainte important pentru îndeplinirea obiectivelor UE în materie de climă. Stimularea utilizării vehiculelor celor mai nepoluante şi mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil va face transportul mai durabil”.

Taxe de trecere bazate pe distanţă şi taxe de utilizare bazate pe durată (viniete)

Vinietele bazate pe durată pentru vehiculele grele vor fi eliminate treptat din reţeaua centrală TEN-T în termen de opt ani de la intrarea în vigoare a directivei. În cazurile în care aplică un sistem de viniete comun, cum ar fi Tratatul privind eurovinieta, statele membre vor avea la dispoziţie încă doi ani pentru a adapta sau a întrerupe sistemul respectiv.
Drumurile care fac obiectul eliminării treptate reprezintă principalele rute pe care se derulează cea mai mare parte a tranzitului internaţional al vehiculelor comerciale. Statele membre pot continua să aplice viniete pe alte părţi ale reţelelor lor.
Derogările de la eliminarea treptată a vinietelor sunt permise în cazuri justificate în mod corespunzător, cum ar fi cazurile de densitate scăzută a populaţiei sau cazul în care o vinietă se aplică unei secţiuni limitate de drum, după notificarea Comisiei UE.
Statele membre vor avea, de asemenea, opţiunea de a institui un sistem combinat de taxare pentru vehiculele grele sau pentru anumite tipuri de vehicule grele, care ar reuni elemente legate de distanţă şi de durată şi ar integra cele două instrumente bazate pe variaţie (cel nou bazat pe emisiile de CO2 şi cel existent bazat pe clasele EURO). Acest sistem va permite punerea în aplicare deplină a principiilor „utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte”, permiţând totodată statelor membre flexibilitatea necesară pentru a-şi concepe propriile sisteme de taxare rutieră.
Totuşi, ca principiu de bază al taxării rutiere, statele membre îşi păstrează libertatea de a aplica taxe de trecere şi taxe de utilizare pentru diferite categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele, vehiculele grele de marfă, autocarele şi autobuzele, vehiculele uşoare, vehiculele utilitare uşoare, microbuzele şi autoturismele, în mod independent unele faţă de altele. De exemplu, statele membre pot decide să nu perceapă deloc taxe pentru autobuze.
În temeiul normelor privind perioadele de valabilitate a vinietelor, vinietele vor trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziţie pentru o zi, pentru o săptămână sau zece zile ori ambele variante. Statele membre pot însă limita folosirea vinietei zilnice numai în scopul tranzitului.

Înverzirea sistemului de taxare rutieră

Va fi introdus un nou instrument la nivelul UE pentru a varia taxele de utilizare a infrastructurii şi taxele de utilizare pentru vehiculele grele în funcţie de emisiile de CO2. Variaţia se va baza pe standardele existente în materie de emisii de CO2.
Iniţial, sistemul se va aplica numai camioanelor celor mai mari, dar poate fi extins treptat la alte tipuri de vehicule grele. De asemenea, poate fi adaptat în mod regulat la progresul tehnologic.
Textul include garanţii pentru a asigura faptul că vehiculele hibride nu sunt recompensate de două ori şi pentru a evita orice posibile suprapuneri ale variaţiei pe baza emisiilor de CO2 cu alte instrumente de stabilire a preţului carbonului.
Variaţia taxelor de trecere sau a taxelor de utilizare în funcţie de performanţa de mediu se va aplica camionetelor şi microbuzelor începând din 2026, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic.

Taxa bazată pe costurile externe

Taxarea costurilor externe pentru poluarea atmosferică va deveni obligatorie pentru vehiculele grele după o perioadă de tranziţie de patru ani, în cazul în care se aplică taxe de trecere. Cu toate acestea, statelor membre li se va permite să nu aplice această taxă, după notificarea Comisiei, în cazul în care aceasta ar conduce la o deviere a traficului care ar avea consecinţe negative nedorite. Această taxare obligatorie nu va aduce atingere opţiunii statelor membre de a aplica oricum o taxă bazată pe costurile externe pentru emisiile de CO2.

Procedura şi etapele următoare

Actul legislativ urmează să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.
Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani de la intrarea în vigoare a directivei pentru a include dispoziţiile în legislaţia lor naţională.

Publicat în Mapamond