Referitor la atribuirea locurilor de parcare rezidenţiale, Primăria municipiului Galaţi anunţă că procedura se face doar după finalizarea marcării şi inscripţionării, în etape, pentru fiecare zonă în parte.
„Precizăm că, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Local prin HCL 337/24.06.2021, nu se pot primi dosare pentru atribuirea unor locuri de parcare aflate în afara zonelor indicate. În plus, nu se vor accepta cererile depuse în afara perioadei anunţate pentru fiecare parcare de reşedinţă în parte. Anunţarea deschiderii procedurilor de atribuire se face prin afişare la intrare în imobilele care sunt arondate parcării de reşedinţă, prin publicare în mass-media şi pe site-ul www.primariagalati.ro“, informează municipalitatea.
Solicitările trebuie să respecte prevederile regulamentului ce poate fi consultat la adresa: https://bit.ly/3kj4Icd. Cererile de contestaţie nu pot avea ca obiect completarea dosarului depus iniţial, procedura completării nefiind prevăzută în regulament, menţionează Primăria Galaţi.

Publicat în Comunitate