În cadrul unei conferinţe de presă susţinută luni, 11 iulie 2022, deputatul PNL Galaţi, Onuţ Valeriu Atanasiu trage un semnal de alarmă legat de unităţile şcolare în curs de reabilitare. "Elevii şi profesorii din şapte unităţi de învăţământ aflate în plin proces de reabilitare nu ştiu, la mai puţin de două luni până la începerea noului an şcolar, unde îşi vor desfăşura activitatea. Motivul ţine de faptul că unele lucrări au deja termene de finalizare depăşite, iar unii constructori nici măcar nu au angajaţi pe şantiere", a declarat deputatul PNL Galaţi.

Potrivit acestuia, conform situaţiei din teren, datele se prezentau astfel, la sfârşitul săptămânii trecute:

LICEUL DE TRANSPORTURI "TRAIAN VUIA":
- Perioada de execuţie: septembrie 2020 – septembrie 2021;
- Termenul de finalizare a fost prelungit de 3 ori până la data de 13.01.2022, apoi 31.07.2022 şi ultimul până la data de 05.09.2022;
- Elevii sunt deocamdată relocaţi în căminul liceului.

LICEUL TEORETIC DUNĂREA:
- Perioada de execuţie: septembrie 2021 – iulie 2022;
- Termenul de finalizare a fost prelungit până la data de 25.10.2022;
- Elevii nu sunt relocaţi.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, GALAŢI:
- Termen finalizare: iulie 2022;
- Lucrările sunt în întârziere;
- Elevii sunt relocaţi în căminul Liceului Tehnologic de Marină;
- Nu sunt oameni pe şantiere.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL":
- Perioada de execuţie: septembrie 2020 – septembrie 2022;
- La momentul acesta stadiul lucrărilor este de 80%;
- În mod sigur unitatea de învăţământ nu va fi gata la data de 05.09.2022;
- În momentul de faţă se lucrează cu doi muncitori.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN":
- Perioada de execuţie: iulie 2022 – martie 2023;
- Relocare:
- 5 clase la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Galaţi;
- 4 clase de învăţământ primar la ICOR, după-amiază;
- Celelalte clase vor rămâne în scoală şi se vor reloca pe etaje în funcţie de lucrări.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29, GALAŢI:
- Perioada de execuţie: iunie 2022 – februarie 2023;
- Până la data de 05.09.2022 are promisiuni de la constructor că va finaliza lucrările în interior, apoi se vor desfăşura lucrări în exterior cu elevii în unitatea de învăţământ.

COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU":
- Perioada de execuţie: mai 2022 – februarie 2023;
- Relocare:
- 6 clase, după amiază, la Şcoala Gimnazială nr. 26 Galaţi;
- Celelalte clase în 2 schimburi în corpul B de la Liceul Tehnologic "Radu Negru";
- Are promisiune de la constructor că la data de 05.09.2022 va termina corpul B pentru a putea fi utilizate laboratoarele de informatică pentru clasele cu specializarea matematică informatică intensiv.

"Cerem administraţiei locale o mai mare implicare atât în relaţia cu constructorii, pentru a se urgenta finalizarea lucrărilor, cât şi în cea cu personalul didactic, pentru a se găsi soluţii de relocare astfel încât procesul educaţional să nu fie afectat", a precizat Onuţ Valeriu Atanasiu.

Publicat în Politica

45 de unităţi de învăţământ din Galaţi vor primi fonduri pentru programe de reducere a abandonului şcolar. Este vorba de proiecte cu o valoare medie de 140.000 de euro, adaptate fiecărei unităţi, în parte, principalul scop propus fiind creşterea notelor la evaluarea naţională, anunţă deputatul PNL Galaţi, Onuţ Valeriu Atanasiu, prin intermediul unui comunicat de presă.
Conform Ghidului de finanţare, supus dezbaterii publice de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, selecţia a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv:
- procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ;
- rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar;
- raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial;
- rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial;
- procentul absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut note sub 6 la Evaluarea Naţională din total participanţi la evaluare.
Cele 45 de unităţi de învăţământ gălăţene fac parte din primul lot de 1.391 şcoli, selectate la nivel naţional şi bugetate în total cu 180 de milioane de euro.
În prima rundă de finanţare sunt prioritizate şcoli care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii:
- au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenţie ridicată şi în 2020/2021 cu prioritate de intervenţie ridicată şi medie;
- au personalitate juridică;
- au un număr de cel puţin 40 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial;
- şi-au exprimat intenţia de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimată prin Declaraţie de intenţie.
Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi, implicit, creşterea ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior — gimnazial la învăţământul secundar superior — liceu sau învăţământ profesional şi tehnic.
Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcţie de gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învăţământ se calculează în funcţie de efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învăţământ şi poate varia între 65.000 şi 199.000 de euro, fără TVA, per proiect.
Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activităţi care să contribuie la prevenirea abandonului şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii.
Intervenţiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.
Elevii în risc de abandon şcolar sunt:
- elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;
- elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);
- elevii care au repetat cel puţin un an sau doi ani şcolari;
- elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.
Grupurile ţintă eligibile în cadrul PNRAS sunt:
- Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar;
- Copiii de vârstă şcolară (6-17 ani) care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau care au părăsit timpuriu şcoala reînscrişi, inclusiv copii migranţi;
- Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au absolvit cel mult învăţământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) şi nu s-au înscris în nicio altă formă de educaţie sau formare profesională;
- Cadre didactice şi personal auxiliar.
Această primă etapă va fi urmată cu siguranţă de altele, bugetul total alocat prevenirii abandonului şcolar fiind de 600 de milioane de euro, se arată în comunicatul citat.

Publicat în Politica

În şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, din data de 31.03.2022, au fost validate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (sesiunea 2022), conform Ordinului nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul s-a derulat în perioada 18 ianuarie - 31 martie 2022, la nivelul judeţului Galaţi fiind vacante 60 de funcţii de director şi 30 de funcţii de director adjunct. Pentru ocuparea acestora, s-au depus 94 de dosare, dintre care 1 nu a fost validat.
La proba scrisă a concursului s-au prezentat 88 de candidaţi (din care 1 în alt judeţ), iar 5 au fost absenţi. Dintre cei care care au finalizat proba, 51 au obţinut note egale sau mai mari decât 7.00 şi au putut participa la etapa următoare, proba de interviu. În vederea susţinerii interviului, s-au depus opţiuni pentru 45 unităţi de învăţământ.
În urma susţinerii probei de interviu, a calculării notei finale şi a ierarhizării candidaţilor „admişi”, au fost declaraţi „reuşiţi” 37 dintre aceştia. Prin urmare, după această sesiune, la nivelul judeţului Galaţi, 22 funcţii de director şi 15 de director adjunct vor fi ocupate prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2022.
Au rămas vacante 38 de funcţii de director şi 15 de director adjunct, care vor fi ocupate prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de 31.08.2022, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

Publicat în Eveniment

45 de şcoli din judeţul Galaţi au fost selectate în prima rundă de finanţare, care primesc bani din PNRR pentru reducerea abandonului şcolar. La nivel naţional lista şcolilor selectate cuprinde 1.390 de unităţi de învăţământ. Acestea au trei ani la dispoziţie pentru implementarea proiectelor. Peste 1.390 de şcoli au fost selectate în prima rundă de finanţare pentru granturile din programul de reducere a abandonului şcolar, potrivit unui anunţ al Ministerului Educaţiei.
În judeţul Galaţi, 40 de şcoli din mediul rural şi 5 şcoli din mediul urban au obţinut bani în cadrul Schemei de Granturi prin Planul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS).  6 dintre acestea au primit granturi mari, 27 granturi medii şi 12 granturi mici. Cea mai amre sumă o va primi Şcoala Gimnaziala Nr.1, din comuna Ghidigeni, care va primi 983.819 lei.

Lista şcolilor din judeţul Galaţi care primesc bani prin PNRR:

1. Scoala Gimnaziala Nr.1, Sat Adam, Comuna Draguseni - 900.212 lei
2. Scoala Gimnaziala "Gheorghe Si Maria Tasca", Comuna Balabanesti - 398.177 lei
3. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Balasesti - 449.800 lei
4. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Barcea - 899.080 lei
5. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Brahasesti - 899.976 lei
6. Scoala Gimnaziala "Unirea", Comuna Branistea - 691.700 lei
7. Scoala Gimnaziala "Natalia Negru", Comuna Buciumeni - 900.188 lei
8. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Cavadinesti - 900.226 lei
9. Scoala Gimnaziala "George Ivascu", Comuna Certesti - 899.080 lei
10. Liceul Tehnologic Nr.1, Comuna Corod - 870.301 lei
11. Scoala Gimnaziala "General Dumitru Damaceanu", Comuna Cosmesti - 753.250 lei
12. Scoala Gimnaziala "Sfantul Gheorghe", Comuna Cuca - 346.241 lei
13. Liceul Tehnologic Nr.1, Comuna Cudalbi - 796.357 lei
14. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Draguseni - 900.226 lei
15. Scoala Gimnaziala Nr.1, Sat Fantanele, Comuna Scanteiesti - 359.862 lei
16. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Fartanesti - 756.314 lei
17. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Foltesti - 692.480 lei
18. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Frumusita - 796.355 lei
19. Scoala Gimnaziala Nr.16, Localitatea Galati - 690.532 lei
20. Scoala Gimnaziala "Ludovic Cosma", Localitatea Galati - 692.482 lei
21. Scoala Gimnaziala Nr.24, Localitatea Galati - 692.480 lei
22. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Ghidigeni - 983.819 lei
23. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Independenta - 692.119 lei
24. Scoala Gimnaziala "Victor Ion Popa", Comuna Ivesti - 900.226 lei
25. Scoala Profesionala "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Ivesti - 900.226 lei
26. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Jorasti - 900.226 lei
27. Scoala Gimnaziala "Gheorghe Poalelungi", Comuna Mastacani - 683.960 lei
28. Scoala Gimnaziala "Alexei Mateevici", Comuna Movileni - 454.500 lei
29. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Namoloasa - 692.448 lei
30. Scoala Gimnaziala "Florea Julea", Comuna Negrilesti - 450.113 lei
31. Scoala Gimnaziala "Gabriel Dragan", Comuna Nicoresti - 796.346 lei
32. Scoala Gimnaziala "Alexandru Moruzi", Comuna Pechea - 691.600 lei
33. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Poiana - 398.135 lei
34. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Priponesti - 397.666 lei
35. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Radesti - 445.010 lei
36. Scoala Gimnaziala Nr.1, Sat Slivna, Comuna Beresti-Meria - 900.197 lei
37. Scoala Gimnaziala "Vasile Burlui", Comuna Suceveni - 345.796 lei
38. Scoala Gimnaziala "Ion Creanga", Sat Talpigi, Comuna Ghidigeni - 899.080 lei
39. Scoala Gimnaziala "Ion Petrovici", Localitatea Tecuci - 756.783 lei
40. Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", Localitatea Tecuci - 398.177 lei
41. Scoala Gimnaziala Nr.1, Sat Toflea, Comuna Brahasesti - 449.958 lei
42. Scoala Gimnaziala Nr.1, Sat Ungureni, Comuna Munteni - 346.241 lei
43. Scoala Gimnaziala "Doamna Nica", Comuna Valea Marului - 692.482 lei
44. Scoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Varlezi - 346.241 lei
45. Scoala Gimnaziala "Sfantul Ierarh Nicolae", Comuna Vladesti - 900.126 lei

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată” şi a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă  cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat şi pilotat de Ministerul Educaţiei cu sprijinul Băncii Mondiale şi cu finanţare prin Instrumentul de asistenţă tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unităţile de învăţământ cu risc ridicat şi mediu de abandon şcolar. La nivel naţional, s-au înregistrat 1.474 de cereri de finanţare depuse, 1.431 cereri de finanţare eligibile şi 1.391 dintre acestea au fost cereri aprobate spre finanţare.
Valoarea totală a granturilor finanţate este de peste 191 milioane euro fără TVA, valoarea medie/grant este de 138.000 euro fără TVA.

Programul se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural şi urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinţei, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuşi altor riscuri sociale.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Şcolile din 23 de ţări, cu 405 milioane de elevi, sunt încă închise parţial sau total din cauza COVID-19, atenţionează Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), transmite miercuri BBC.
UNICEF estimează că 147 de milioane de copii au ratat în ultimii doi ani cel puţin jumătate din cursurile cu prezenţă fizică, iar unii copii vulnerabili, în special fetele, nu s-au întors în şcolile care s-au redeschis.
Copiii sunt "victimele ascunse ale pandemiei", a subliniat directoarea executiv a UNICEF, Catherine Russell.
Deşi copiii au fost mai puţin vulnerabili la cele mai grave efecte ale coronavirusului asupra sănătăţii, viaţa lor a fost dată peste cap de închiderea şcolilor din cauza pandemiei, notează BBC.
În martie 2020, 150 de ţări din întreaga lume şi-au închis complet şcolile, cu închideri parţiale în alte 10. Doi ani mai târziu, în 19 dintre ele unele şcoli sunt încă închise; în alte patru - Filipine, Honduras, Insulele Solomon şi Vanuatu, în Pacificul de Sud - cel puţin 70% dintre şcoli rămân închise, proporţie considerată de UNICEF drept închidere totală.
Mai mult, "vedem copii care se întorc la şcoală şi care citeau înainte, iar acum nu ştiu să citească, care făceau socoteli înainte, iar acum nu pot face asta", a notat Russell pentru BBC News.
Directoarea UNICEF afirmă că se teme cel mai mult pentru cei care au abandonat şcoala şi riscă să devină vulnerabili la exploatare.
"Unii copii, pentru că familiile lor erau atât de sărace, au trecut în rândul forţei de muncă", a spus ea. La rândul lor, "fetele au ajuns să accepte căsătorii timpurii - ceea ce este o soartă îngrozitoare", a adăugat responsabila UNICEF.
În Filipine - unde copiii s-au confruntat şi cu restricţii în ce priveşte joaca afară - câteva şcoli au început să se redeschidă în toamnă, dar majoritatea elevilor rămân acasă. În Uganda, când şcolile s-au redeschis, în ianuarie anul acesta, aproximativ unul din 10 elevi nu s-au mai întors în bănci. Numeroase clădiri şcolare au fost afectate şi de recentele inundaţii extreme, UNICEF furnizând 457 de corturi pentru continuarea procesului educaţional.
În Africa subsahariană, abilităţile de citire, scriere şi matematică erau cele mai scăzute chiar înainte de pandemie, menţionează UNICEF.
Organizaţia ONU, care a strâns date din 122 de ţări, a mai atenţionat că doar 60% au publicat planuri de redresare a educaţiei, sugerând că această problemă nu a fost încă luată în serios. Avertizând că pandemia a dezvăluit şi a adâncit inegalităţile profunde în ce priveşte accesul copiilor la educaţie, UNICEF solicită creşterea investiţiilor pentru a evita o reacţie devastatoare în lanţ asupra şanselor copiilor în viaţă.
Ponderea ajutorului străin pentru dezvoltare acordat educaţiei la nivel global a scăzut de la 8,8% în 2019 la 5,5% în 2020, menţionează BBC.
Potrivit responsabilei UNICEF, ministerele educaţiei din întreaga lume trebuie să elaboreze planuri, dar este nevoie şi de un angajament global pentru a contribui la redresarea educaţiei.
"Trebuie să ne angajăm cu adevărat să avem grijă de aceşti copii, astfel încât să poată prospera", a spus Russell. (sursa Agerpres)

Publicat în Mapamond

Un număr de aproximativ 60 de unităţi de învăţământ din Galaţi au fost selectate în Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) şi pot primi, fiecare, până la 200.000 de euro pentru proiecte de reducerea abandonului şcolar. În total, la nivelul întregii ţări, 3.235 de unităţi de învăţământ au fost identificate ca eligibile, o treime dintre ele fiind incluse într-o primă rundă.

„Sunt bani care pot fi atraşi de şcoli pentru a organiza activităţi diverse care să facă şcoala atractivă, iar elevii să vină cu drag şi interes la şcoală. Îndemn toţi profesorii, directorii şcolilor din judeţul Galaţi să se grăbească să acceseze aceste fonduri. Sunt bani care nu trebuie pierduţi sau lăsaţi să stea în conturile Băncii Naţionale, fără a fi folosiţi. Gama de activităţi care pot fi organizate cu aceste fonduri este foarte diversă, de la a merge cu copiii la muzee, la a vizita diferite obiective. Se bucură şi copiii şi vor veni cu plăcere la şcoală, iar pe de altă parte aceşti bani se întorc în economia locală“, a declarat deputatul Onuţ Valeriu Atanasiu, fost inspector şcolar general al IŞJ Galaţi.

Conform Ghidului de finanţare, supus dezbaterii publice de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, selecţia a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv:
- procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ;
- rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar;
- raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial;
- rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial;
- procentul absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut note sub 6 la Evaluarea Naţională din total participanţi la evaluare.

În prima rundă de finanţare sunt prioritizate 1019 unităţi de învăţământ care au îndeplinitcumulativ următoarele criterii:
- au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenţie ridicată şi în 2020/2021cu prioritate de intervenţie ridicată şi medie;
- au personalitate juridică;
- au un număr de cel puţin 40 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial;
- şi-au exprimat intenţia de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimatăprin Declaraţie de intenţie.

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului şireducerea părăsirii timpurii a şcolii şi, implicit, creşterea ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior - gimnazial la învăţământul secundar superior - liceu sau învăţământ profesional şi tehnic.

Alocarea financiară pentru Schema de granturi PNRAS este de 500 mil euro şi este detaliată pe tipuri de grant, respectiv grant mic, mediu şi mare, dimensionat în funcţie de efectivele de elevi din unitatea şcolară eligibilă. Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcţiede gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învăţământ se calculează în funcţie de efectivul de elevi dinciclul gimnazial dinunitatea de învăţământ şi poate varia între 65.000 şi 199.000 de euro, fără TVA, per proiect.

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activităţi care să contribuie la prevenirea abandonului şi reducerea ratei de părăsiretimpurie a şcolii.

Categorii de activităţi au caracter obligatoriu. Meniul de activităţi cuprinse în fiecare categorie este orientativ, solicitantul putând să-şi aleagă pe acelea care sunt relevante pentru nevoileidentificate.

Intervenţiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece risculde abandon şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul detranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.

Elevii în risc de abandon şcolar sunt:
- elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;
- elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);
- elevii care au repetat cel puţin un an sau doi ani şcolari;
- elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.

Grupurile ţintă eligibile în cadrul PNRAS sunt:
- Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar;
- Copiii de vârstă şcolară (6-17 ani) care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau care au părăsit timpuriu şcoala reînscrişi, inclusiv copii migranţi;
- Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au absolvit cel mult învăţământulsecundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) şi nu s-au înscris în nicio altă formă deeducaţie sau formare profesională;
- Cadre didactice şi personal auxiliar.

Pe lângă aceştia, în PNRAS există şi alte categorii de grup ţintă ale căror nevoi specifice pot fi adresate prin activităţi suplimentare.

În cazul celor 43 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi este vorba atât de unităţi din judeţ cât şi din municipii, cum ar fi Şcoala Gimnazială „Iulia Haşdeu”, Liceul cu Program Sportiv din Galaţi sau Şcoala Gimnazială Ion Petrovici sau Şcoala Gimnazială Gheorghe Petraşcu din Tecuci.

Lista completă a unităţilor de învăţământ eligibile pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar poate fi consultată la următoarea adresă: https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf.

Publicat în Politica

Peste 2.500 de unităţi de învăţământ cu vulnerabilitate ridicată vor beneficia de granturi pentru reducerea şi combaterea abandonului şcolar în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare prin PNRR, a anunţat Ministerul Educaţiei.

În şedinţa de Guvern din, 30 decembrie 2021, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), iniţiată de Ministerul Educaţiei. PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă.

Prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/şcoală pentru cel puţin 2.500 de unităţi de învăţământ de stat, de nivel primar si gimnazial cu prioritate de intervenţie ridicată, din lista celor 3.235 de şcoli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE). Unităţile de învăţământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei în luna ianuarie a anului 2022. Pana la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare.

Tipurile de activităţi eligibile in PNRAS sunt foarte diversificate:
- activităţi pedagogice şi de sprijin - cursuri remediale, activităţi de tip şcoală după şcoală, asigurarea consilierilor si mediatorilor şcolari în comunităţile roma, orientare şcolară, cursuri de educaţie parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri şcolare şi orice alte activităţi adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaţionale speciale, alţi elevi cu risc ridicat de abandon şcolar);
- activităţi outdoor, recreative, cercuri şcolare, activităţi de sprijin individualizat, subvenţii, activităţi extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activităţi nonformale, activităţi culturale comunitare, sportive, susţinerea unor parteneriate între şcoli şi alte entităţi, sprijin pentru participare la concursuri, activităţi de networking şcolar etc.;
- achiziţia de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spaţii de lectură, amenajarea curţii şcolii, abonamente internet, kituri ştiinţifice, abonamente la platforme educaţionale, cheltuieli cu mentenanţa.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar. Formarea implică metode şi tehnici de reducere a abandonului şcolar, identificarea nevoilor şi abilităţilor elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competenţe interculturale şi evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunităţi de practică, învăţarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginţi şi leadership pentru directori.

Lista celor 91 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi eligibile pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar - finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR) -, realizată în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, intervenţie şi compensare pentru a creşte participarea şcolară”:
Şcoala Gimnazială "Victor Ion Popa", Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Adam, Comuna Draguşeni Adam
Liceul Tehnologic "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Petraşcu", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Blânzi, Comuna Corod
Şcoala Gimnazială "Natalia Negru", Buciumeni
Şcoala Gimnazială "General Dumitru Damaceanu", Cosmeşti
Şcoala Gimnazială Nr.18, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Baneasa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Barcea
Şcoala Gimnazială "Ion Petrovici", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Drăgăneşti
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Draguşeni
Şcoala Gimnazială Nr.20, Galati
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Toflea, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Priponeşti
Liceul Cu Program Sportiv, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.16, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Vărlezi
Şcoala Gimnazială "Ludovic Cosma", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.24, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Vasile Şeicaru", Oancea
Şcoala Gimnazială "Vasile Burlui", Suceveni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Şendreni
Şcoala Gimnazială "Alexei Mateevici", Movileni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Băleni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Independenta
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Slivna, Comuna Bereşti-Meria
Şcoala Gimnazială Nr.1, Bălăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială "George Ivascu", Cerţeşti
Şcoala Gimnazială "Ene Patriciu", Comuna Smulţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Corni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Jorăşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Poalelungi", Măstăcani
Şcoala Gimnazială "Gabriel Drăgan", Nicoreşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Ungureni, Comuna Munteni
Şcoala Gimnazială "Alexandru Moruzi", Pechea
Şcoala Gimnazială "Ştefan Octavian Iosif", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Gohor
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir", Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Cavadineşti
Şcoala Gimnazială "Prof.Emil Panaitescu", Cudalbi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Fântânele, Comuna Scânteieşti
Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu", Schela
Şcoala Gimnazială "Anghel Rugina", Tecuci
Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu",Tudor Vladimirescu
Şcoala Gimnazială "Doamna Nica", Valea Mărului
Şcoala Gimnazială "Sfântul Ierarh Nicolae", Vlădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Suhurlui
Şcoala Gimnazială Nr.1, Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Poiana
Şcoala Gimnazială "Sf.Stelian", Sat Umbrăreşti Deal, Comuna Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Sfânta Cuvioasa Parascheva", Smârdan
Şcoala Gimnazială Nr.1, Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Iulia Haşdeu", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Griviţa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Folteşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şi Maria Tasca", Bălăbăneşti
Şcoala Gimnazială "Elena Doamna", Cuza Vodă
Şcoala Gimnazială Nr.1, Fârtăneşti
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Luchian", Piscu
Şcoala Gimnazială Nr.1, Tuluceşti
Şcoala Gimnazială "Florea Julea", Negrileşti
Şcoala Gimnazială "Sfantul Nicolae", Vânători
Şcoala Gimnazială "Tudor Pamfile", Ţepu
Şcoala Gimnazială "Sfantul Gheorghe", Cuca
Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi
Liceul Tehnologic "Costache Conachi", Pechea
Şcoala Gimnazială Nr.17, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Nămoloasa
Şcoala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Munteni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rediu
Liceul Tehnologic "Paul Bujor", Bereşti
Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", Galaţi
Şcoala Gimnazială "Unirea", Braniştea
Şcoala Gimnazială "Negoiţă Dănăilă", Sat Bucesti, Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.22, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Barcea
Şcoala Gimnazială "Petru Rareş", Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială Nr.33, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Lieşti
Şcoala Gimnazială Nr.10, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Lieşti
Şcoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Slobozia Conachi
Şcoala Gimnaziala "Grigore Hagiu", Târgu Bujor.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

În şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, din data de 17.12.2021, au fost validate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform Ordinului nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
Concursul s-a derulat în perioada 14 septembrie - 17 decembrie 2021, la nivelul judeţului Galaţi fiind vacante 168 de funcţii de director şi 64 de funcţii de director adjunct. Pentru ocuparea acestora, s-au depus 269 de dosare, dintre care 2 nu au fost validate.
La proba scrisă a concursului s-au prezentat 253 de candidaţi, 13 au fost absenţi, iar unul s-a retras. Dintre cei care care au finalizat proba, 153 au obţinut note egale sau mai mari decât 7.00 şi au putut participa la etapa următoare, proba de interviu. În vederea susţinerii interviului, s-au depus opţiuni pentru 116 unităţi de învăţământ.
În urma susţinerii probei de interviu, a calculării notei finale şi a ierarhizării candidaţilor „admişi”, au fost declaraţi „reuşiţi” 138 dintre aceştia. Prin urmare, la nivelul judeţului Galaţi, 105 funcţii de director şi 33 de director adjunct vor fi ocupate prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.01.2022.
Au rămas vacante 63 de funcţii de director şi 31 de director adjunct, care vor fi ocupate prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de 31.08.2022, potrivit unui comunicat al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

Publicat în Eveniment

La sediul Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, astăzi, vineri, 17 decembrie 2021, a fost lansat proiectul de dotare cu echipamente IT a patru şcoli speciale din învăţământul gălăţean. Valoarea contractului este de 829.997 de lei, iar finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Competitivitate.
"S-a reuşit, după multe luni de aşteptare la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, demararea acestui proiect cu fonduri europene, prin care vom dota şcolile speciale din judeţul Galaţi cu tablete, laptopuri, camere web, ecrane de proiecţie, routere şi table interactive. Echipamentele vor putea fi folosite atât în cazul în care orele se vor desfăşura în sistem online, cât şi în activitatea didactică de zi cu zi. Mai mult, vor putea fi utilizate şi pentru activităţi concepute special pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Acest proiect a fost depus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene încă din toamna anului trecut. În acest moment, şcolile se pregătesc să înceapă licitaţiile necesare pentru achiziţia acestor dispozitive IT", a declarat Costel Fotea, preşedintele CJ Galaţi.
Echipamentele sunt pentru Şcoala Specială "Constantin Pufan", Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi", Şcoala Specială "Emil Gârleanu" şi Şcoala Specială "Constantin Păunescu". Este vorba despre 402 tablete pentru elevi, 44 de laptopuri, 39 de camere web, două proiectoare, două ecrane de proiecţie, şase table interactive şi patru routere.
Astfel, Şcoala Specială "Constantin Pufan" va fi dotată cu: tablete elevi - 95; laptopuri profesori - 38; camere web - 38; cameră web videoconferinţă - 1; proiector - 2; ecran proiecţie cu suport perete - 1; ecran proiecţie cu suport trepied - 1; tablă interactivă - 4; router wireless - 4. Şcoala Specială "Simion Mehedinţi": tablete elevi - 115; tablă interactivă - 2; laptopuri profesori - 6. Şcoala Specială "Emil Gârleanu": tablete elevi - 107. Şcoala Specială "Constantin Păunescu": tablete elevi - 85.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că este în pregătire cadrul legislativ care va prevedea ca, începând de luni, să fie permisă prezenţa fizică în şcoli şi grădiniţe în localităţile în care rata de infectare este de sub 3 la mie, fără a depinde în vreun fel de rata de vaccinare a personalului din învăţământ.

„Este în curs de pregătire o pregătire o hotărâre CNSU prin care Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii sunt abilitate pentru modificarea Ordinului comun, în sensul în care este permisă prezenţa fizică în şcoli şi grădiniţe în localităţile în care rata de infectare este de sub 3 la mie, reamintesc că ziua de referinţă este ziua de vineri, ziua de mâine, este permisă, deci, prezenţa fizică fără a depinde în vreun fel de rata de vaccinare a personalului din învăţământ”, a declarat Sorin Câmpeanu, potrivit Agerpres.

El a precizat că, joi, în 1.724 de localităţi din România rata de infectare este mai mică de 3 la mia de locuitori.

În judeţul Galaţi, depăşesc rata de infectare de 3 la mie următoarele localităţi: Independenţa (6.12), Smârdan (5.18), Cuca (4.93), Jorăşti (4.65), Slobozia Conachi (4.38), Cuza Vodă (4.09), Braniştea (4.06), Vârlezi (3.77), Vânători (3.65), Cudalbi (3.52), Municipiul Galaţi (3.52), Piscu (3.4), Oraş Bereşti (3.3), Băleni (3.18), Suceveni (3.16) şi Drăguşeni (3.08).

Publicat în Comunitate
Pagina 2 din 5