Asociaţia Gloria Education şi Primăria municipiului Galaţi au organizat, joi, 08 iulie 2021, în Grădina Publică din Galaţi, prima ediţie a Galei Excelenţei în Educaţie. În cadrul acestui eveniment, au fost premiaţi aproximativ 700 de tineri din municipiul Galaţi, elevi de clasele V-XII, care au obţinut media generală 10 în anul şcolar abia încheiat.

De asemenea, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” a primit titlul de Liceul Hygienium, urmând să fie dotat cu materiale igienico-sanitare. În plus, s-a acordat Premiul «Cel mai bun ONG» Fundaţiei Comunitare Galaţi, organizaţie care a derulat cele mai multe proiecte în educaţie, şi au fost premiaţi şi 5 profesori din şcolile şi liceele gălăţene: prof. Florin Antohi, prof. Rodica Tomita, prof. Marlena Chiţu, prof. Daniela Angelica Nistor şi prof. Gina Axente.

Toţi au primit diplome, produse sanitare şi de igienă şi produse alimentare, dar şi premii în bani, în cuantum de 300 de lei pentru fiecare elev, iar premiile au fost înmânate de către primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu. „Voi susţine întotdeauna performanţa în orice domeniu, dar cred că în primul rând Educaţia este aceea care trebuie sprijinită prin toate mijloacele. Întreaga comunitate trebuie să contribuie la susţinerea tinerilor care excelează în tot ceea ce fac. Aşa cum în sport s-a vorbit de zecele perfect, pentru mine aceşti elevi întruchipează «the perfect ten». Îi felicit pe tineri, îi felicit pe părinţii şi profesorii care i-au format. În acelaşi timp, ţin să mulţumesc în mod special organizatorilor şi sponsorilor care s-au implicat în această primă ediţie a Galei excelenţei în educaţie“, a declarat Ionuţ Pucheanu.

În cadrul galei, au fost premiaţi 520 de tineri prezenţi joi în Grădina Publică, restul elevilor, dintr-un total de aproape 700, urmând a se programa pentru ridicarea premiilor în următoarele 14 zile pe e-mail office@gloriaeducationfound.ro. Organizatorii îşi doresc ca evenimentul să devină o tradiţie locală de susţinere a educaţiei şi a performanţelor şcolare.

Publicat în Eveniment

Guvernul României a adoptat în şedinţa de joi, 27 mai 2021, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Modificările vizează introducerea unor măsuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, în condiţiile în care contractele de management încetează de drept înainte de începutul noului an şcolar (2021-2022). În acest sens, Ministerul Educaţiei a iniţiat proiectul prin care se realizează extinderea bazei de selecţie şi introducerea unor criterii de performanţă în susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.
Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condiţiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educaţional. Prin urmare, se vor putea prezenta:
- la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadre didactice titulare care nu au calitatea de experţi în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat şi au cel puţin cinci ani vechime în învăţământ.
- la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi gradul didactic I sau II.
- la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi titlul de doctor sau gradul didactic I.
Promovarea candidaţilor înscrişi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se poate face doar in condiţiile în care aceştia au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba de interviu.

Publicat în National

Ministerul Educaţiei a transmis ratele de infectare în toate localităţile din România, în baza căreia se stabilesc scenariile verde sau galben potrivit căror elevii vor merge la şcoală săptămâna viitoare - 17-22 mai. Potrivit acestei liste, la nivelul judeţului Galaţi, în scenariul galben rămân doar şcolile din 6 localităţi. Este vorba despre Cerţeşti (cu incidenţa 3,51), Vârlezi (2,12), Cuca (1,43), Gohor (1,2), Fârţăneşti (1,19) şi Smârdan (1,01).

„De săptămâna viitoare, in exteriorul şcolii (spaţii deschise) se poate renunţa la obligativitatea purtării măştii de protectie, dar se păstrează regula pauzelor decalate pentru a evita aglomerările”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, în contextul în care, din 15 mai, s-a decis să se renunţe la obligativitate purtării maştii de protecţie în exterior. De asemenea, este bine de ştiut că în incinta şcolii, în clase, elevii trebuie să poarte mască şi doar în curtea şcolii pot renunţa la mască.

Reamintim care sunt prevederile fiecărui scenariu:
Scenariul 1 (Verde)
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
Se aplică în localităţile unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.
Scenariul 2 (Galben)
a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară.
b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu.
Se aplică în localităţile unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai mare de 1/1000, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.

Publicat în Știrea zilei

Guvernul intenţionează să modifice Legea Educaţiei Naţionale prin ordonanţă de urgenţă astfel încât numirea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ să poată fi făcută fără îndeplinirea condiţiei de a fi membri în corpul naţional al experţilor în management educaţional.
Această condiţie de ocupare a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ a fost instituită tocmai pentru a se evita numirile politice sau pe orice alte criterii care nu au în vedere performanţa profesională în învăţământul preuniversitar.
„Guvernul actual va elimina astfel criteriul de profesionalism în managementul educaţional printr-o simplă ordonanţă de urgenţă şi va lăsa sistemul de învăţământ preuniversitar la cheremul politicienilor”, a declarat senator Laura Georgescu.
Prin abrogarea art. 246 din Legea Educaţiei Naţionale, aşa cum prevede proiectul ordonanţei de urgenţă, Guvernul desfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional pentru a favoriza numirile politice în funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar.
„Corpul experţilor în management educaţional a fost înfiinţat în 2011, iar pentru a obţine statutul de membru cadrele didactice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii precum: să fi absolvit programe de formare în domeniul managementului educaţional, să aibă experienţă managerială, să dovedească că au performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, dar şi un portofoliu al participărilor la proiecte educaţionale. Potrivit modificărilor legislative propuse de actualul Guvern, funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare, din cadrul caselor corpului didactic, de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar vor putea fi ocupate prin concurs de către cadre didactice titulare în învăţământ, cu diplomă de licenţă, iar metodologia de organizare a concursului va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei, fără ca vreun criteriu de expertiză şi profesionalism să mai fie prevăzut în Legea Educaţiei Naţionale”, a afirmat Laura Georgescu.
„Legea Educaţiei va fi modificată prin ordonanţă de urgenţă pentru a se crea pârghiile necesare ca experţii cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului educaţional să fie daţi la o parte de un Guvern care nu pune preţ pe profesionalism, ci doar pe interese politice care vor şubrezi şi mai mult şcoala românească şi aşa profund afectată de deciziile imature şi neprofesioniste luate în perioada pandemiei”, a afirmat senatorul PSD, Laura Georgescu.

Publicat în Politica

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi a adoptat următoarele măsuri:
„- 2. Se aprobă scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ existente la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţului Galaţi, avizate de către ISJ Galaţi şi DSP Galaţi, astfel:
- scenariul 1 (verde) – Tecuci, Târgu – Bujor, Barcea, Băneasa, Bereşti Meria, Bereşti, Bălăbăşeşti, Rădeşti, Bălăşeşti, Braniştea, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Corni, Corod, Cosmeşti, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Drăguşeni, Folteşti, Fundeni, Ghidigeni, Lieşti, Frumuşiţa, Griviţa, Iveşti, Jorăşti, Matca, Măstăcani, Movileni, Munteni, Nicoreşti, Poiana, Priponeşti, Pechea, Piscu, Suhurlui, Scânteieşti, Smulţi, Tudor Vladimirescu, Umbrăreşti, Vânători, Vlădeşti, Schela, Slobozia Conachi, Smârdan, Şendreni, Tuluceşti, Ţepu şi Valea Mărului;
- scenariul 2 (galben) – Băleni, Buciumeni, Cerţeşti, Cuca, Fârţăneşti, Gohor, Independenţa, Galaţi, Nămoloasa, Negrileşti, Oancea, Rediu, Suceveni şi Vârlezi.
- 3. Scenariile de funcţionare prevăzute la pct. 2. se aplică unităţilor de învăţământ începând cu data de 10.05.2021 până la data când acestea vor fi reanalizate.
- 4. Organizarea activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ se va realiza cu respectarea Ordinului comun MS nr. 93 din 04.02.2021 şi MEC nr. 3235 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat şi completat cu Ordinele comune nr. 3459/280/2021 şi nr. 3755/560 din 29.04.2021.
- 5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va aduce la cunoştinţă Hotărârea CJSU Galaţi tuturor unităţilor/instituţiilor de învăţământ din judeţul Galaţi“, se arată în hotărârea CJSU Galaţi.

Publicat în Comunitate

Zilele trecute a fost publicată, în Monitorul Oficial, lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), baze care vor coordona la rândul lor între 4 şi 6 unităţi de învăţământ. Ordinul nr. 3.654 care prevede înfiinţarea acestor baze, prevede că aceste baze funcţionează cu „statut de consorţii şcolare pentru practica pedagogică şi pentru mentoratul didactic”.

BPP se constituie în jurul unei unităţi de învăţământ preuniversitar liceal cu statut de şcoală de aplicaţie, denumită şcoală de aplicaţie coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de practică pedagogică şi de mentorat didactic, constituind un consorţiu şcolar.

Caracteristicile unei şcoli de aplicaţie:
- au profil pedagogic;
- au un alt profil decât profilul pedagogic şi fac dovada:
a) existenţei unor cadre didactice cu statut de profesori mentori şi/sau profesori cu experienţă didactică şi cu activitate metodică;
b) existenţei unei baze materiale adecvate organizării şi desfăşurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare iniţială şi continuă;
c) accesibilităţii şi versatilităţii instrumentelor, resurselor şi mijloacelor educaţionale;
d) participării la programe/proiecte educaţionale internaţionale de mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte şi programe organizate de organisme internaţionale cu profil educaţional, ştiinţific sau cultural.

Regulile publicate prevăd faptul că directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ coordonatoare este coordonatorul Bazei de Practică Pedagogică. Iar profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la şcoala de aplicaţie coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experienţă metodică relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează şi se efectuează stagii practice pedagogice/activităţi pedagogice.

În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţilor de mentorat didactic. Componenţa grupului de profesori mentori din cadrul BPP şi repartizarea activităţilor metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităţilor de învăţământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităţilor de învăţământ componente ale BPP.

La Galaţi, pe lista din ordinul de ministru prin care se înfiinţează Bazele de Practică Pedagogică sunt doar două unităţi de învăţământ din Galaţi: Colegiul Naţional „Costache Negri” şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”.

Reamintim că, la nivel naţional, peste 28 de mii de profesori vor fi formaţi într-un proiect cu finanţare europeană numit PROF, potrivit anunţului făcut de secretarul de stat din Ministerul Educaţiei, Maria Manea. Aceasta a spus că acest proiect „modifică fundamental modul în care se face astăzi formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice”, relatează edupedu.ro

Publicat în Eveniment

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDPLA), Cseke Attila, a semnat, miercuri, 14 aprilie 2021, o serie de 24 de contracte de finanţare, în valoare totală de 106.476.282 lei, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Dintre acestea, 12 proiecte vizează îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi recreative, precum şi regenerarea urbană, pe lista poiectelor semnate fiind şi Galaţiul.
Astfel:
- municipiul Galaţi va beneficia de 5.086.034,15 lei pentru modernizarea a 3 locuri de joacă (Micro 38 - bl. B3, B4; Micro 39C - bl. G-A9; Micro 39A - bl. W2-W3), precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 18;
- oraşul Săcueni (jud. Bihor), pentru revitalizarea fizică, economică şi socială, va beneficia de suma de 8.905.544,05 lei;
- oraşul Haţeg (jud. Hunedoara) va beneficia de 7.771.522,70 lei pentru construcţia unui corp nou de clădire pentru învăţământul liceal - filiera tehnologică la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”;
- comuna Zagăr (jud. Mureş), pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu, va beneficia de 5.467.951,44 lei;
- municipiul Câmpina (jud. Prahova) va beneficia de 16.260.252,36 lei pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în Şcoala Gimnazială „B.P. Haşdeu”;
- comuna Corund (jud. Harghita), pentru reabilitarea şi extinderea Şcolii Gimnaziale „Valea lui Pavel”, va beneficia de 1.750.217,94 lei;
- comuna Mădăraş (jud. Harghita) va beneficia de 3.696.766,36 lei pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirii şi amenajarea curţii la Şcola Gimnazială „Kiss Ferenc”;
- judeţul Sibiu, pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea Şcolii nr. 22, în vederea relocării Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu, va beneficia de suma de 13.104.230,50 lei;
- comuna Pardina (jud. Tulcea), pentru amenajarea lacului, va beneficia de 14.726.175,26 lei.
Totodată, 12 proiecte au ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, prin extinderea şi diversificarea activităţii unor firme şi companii private.

Publicat în Știrea zilei

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a declarat, duminică, 04 aprilie 2021, că situaţia privind utilizarea testelor antigen rapide în şcoli reliefează un insucces major.
”În 8 săptămâni de şcoală (începând din 8 februarie!), au fost folosite mai puţin de 2% din numărul total de teste antigen rapide puse la dispoziţie pentru testarea în şcoli. Cauzele acestui insucces major au fost două:
1. Lipsa de personal medical sau indisponibilitatea acestuia pentru administrarea testelor antigen rapide.
2. Sunt considerate de foarte mulţi părinţi ca fiind «invazive»/ traumatizante pentru copii, mai ales pentru cei de vârstă mică. Drept urmare, nu-şi dau acordul pentru testarea în acest fel”, a declarat ministrul Educaţiei.
Sorin Câmpeanu consideră că soluţia acestei probleme constă în utilizarea unor teste non-invazive care înlătură cele 2 neajunsuri (nevoia de administrare de către personal medical şi reticenţa părinţilor cu privire la exprimarea acordului absolut necesar pentru elevii minori). Iar, testele antigen rapide rămase (peste 1 milion) ar putea fi redirecţionate pentru testarea adulţilor.
”Achiziţia acestor teste non-invazive trebuie făcută de entităţi cu competenţă în domeniul medical. Ministerul Educaţiei nu are competenţe şi atribuţii pentru achiziţia niciunui tip de test medical. Mizăm foarte mult pe sprijinul Ministerului Sănătăţii (ca autoritate guvernamentală in domeniul sănătăţii) pentru implicare în vederea asigurării unei protecţii sanitare corespunzătoare în şcolile din România. Astfel, Ministerul Educaţiei va putea propune, la finalul lunii mai-începutul lunii iunie, reluarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru toate şcolile (fără scenarii diferenţiate!), dacă vor fi întrunite simultan următoarele patru condiţii:
1. Respectarea regulilor de protecţie sanitară în şcoli. Aceste reguli se respectă mai riguros în şcoli decât în cele mai multe locaţii (purtare mască de protecţie, respectare reguli de igiena, distanţare adecvată, aerisire spaţii).
2. Susţinerea continuării campaniei de vaccinare a personalului din învăţământ. În acest moment, personalul din învăţământ este cea mai numeroasă categorie socio-profesională din perspectiva numărului de persoane vaccinate - echivalent deja cu aproape 50% din totalul celor 350.000 de angajaţi din sistemul naţional de învăţământ.
3. Testele non-invazive să fie disponibile în şcoli în data de 4 mai, la revenirea din vacanţă/reluarea cursurilor conform scenariilor verde/galben/roşu pentru toţi elevii (cu excepţia claselor terminale care vor reveni la şcoală în data de 10 mai).
4. Confirmarea ipotezei specialiştilor epidemiologi cu privire la trendul descendent al ratei de infectare în luna mai”, a afirmat ministrul Educaţiei Sorin Câmpeanu.

Publicat în Sanatate

Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. Este vorba despre bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. În acest sens, prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de către autorităţile publice locale pentru plata burselor şcolare.
Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat şi asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autorităţile locale din bugetele proprii.
Având în vedere că administraţiile judeţene ale finanţelor publice au iniţiat deja procesul de repartizare a acestor sume către autorităţile locale, unităţile de învăţământ au obligaţia să solicite în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate.

Publicat în Comunitate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi a adoptat următoarele măsuri:
„- 1. Se aprobă reluarea cursurilor şcolare, începând cu data de 02.04.2021, la nivelul unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi.
- 2. Se aprobă reluarea cursurilor şcolare ,începând cu data de 02.04.2021, la nivelul unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Rediu, judeţul Galaţi.
- 3. Organizarea activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 se va realiza cu respectarea Ordinului comun MS nr. 93 din 04.02.2021 şi MEC nr. 3235 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
- 4. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va aduce la cunoştinţă măsurile dispuse instituţiilor de învăţământ prevăzute la pct. 1 şi pct. 2“, potrivit CJSU Galați.

Publicat în Comunitate
Pagina 3 din 4