PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 319

din 15 iulie 2021

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 16 iulie 2021, ora 1100

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 16 iulie 2021, ora 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea    

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  Publicat în De interes public

  PREŞEDINTE
  DISPOZIŢIA NR. 260
  din 30 aprilie 2021

  privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 04 mai 2021, ora 10.30

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru marţi, 04 mai 2021, ora 1030, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.
  Iniţiator: Costel Fotea
  2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

  Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,
  Costel Fotea

  Contrasemnează pentru legalitate:
  Secretarul General al Judeţului
  Ionel Coca

  Publicat în De interes public

  Consilierii locali s-au reunit luni, într-o şedinţă extraordinară pentru a adopta cele 12 puncte aflate pe ordinea de zi. Cele mai importante au fost cele privind rectificarea bugetară, adoptate cu 18 voturi pentru şi o abţinere, cea a consilierului liberal (provenit dintre foştii PDL-işti) Mihai Alin. 

  La finele şedinţei, edilul Marius Stan a făcut o declaraţie presei, care era preocupată, cum e şi normal, dacă va exista căldură în această iarnă în sistemul centralizat gălăţean. 

  „Ar trebui să avem căldură. Subiectul nu e atât de simplu. Încă aşteptăm. Îi avem pe reprezentanţii Primăriei la Bucureşti. (...) Soluţia implică aportul cetăţenilor şi sprijinul guvernului”, a spus primarul Galaţiului, care a oferit detalii şi în legătură cu majorarea fondului de rezervă al municipalităţii. “Fondul de rezervă al bugetului a fost majorat fiindcă se pare că vom avea o iarnă destul de lungă. Vom avea şi ajutoare de căldură”, a punctat edilul. 

  Publicat în Politica