Luni, 10 octombrie 2022, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost organizată îndătinata consfătuire cu profesorii de religie din judeţul Galaţi, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.
"Evenimentul a debutat în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi cu o slujbă de mulţumire către Milostivul Dumnezeu săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru ajutorul oferit preoţilor, cadrelor didactice şi elevilor din Eparhia Dunării de Jos.
Rugăciunea din catedrală fost încununată cu câteva fragmente din Acatistele Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului, Sf. Ap. Andrei şi Sf. Cuv. Parascheva, precum şi cu citirea cântului întâi din „Imnele dumnezeieştii iubiri” ale Sfântului Simeon Noul Teolog, tradus de monahia Teodosia Zorica Laţcu.
În continuare, vis-a-vis de Catedrala Arhiepiscopală, în Aula AN 113 din cadrul Facultăţii de Inginerie din Galaţi, s-a desfăşurat şedinţa propriu-zisă prezidată de chiriarhul locului.
La întrunire a fost prezent prin intermediul unei platforme de comunicare online domnul prof. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
De asemenea, în sală s-au aflat doamna prof. Magdalena Oprişan, Inspector şcolar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Galaţi, preotul Tiber Robert, inspector eparhial în cadrul Biroului de cateheză şi activităţi cu tineretul, preotul Valentin Rădoi, protoiereu de Galaţi, cei aproximativ 140 de profesorii de religie din judeţul Galaţi, precum şi preoţi şi elevi din municipiul Galaţi.
În deschiderea întrunirii, Înaltpreasfinţia Sa le-a vorbit celor prezenţi despre misiunea profesorului de religie în şcoala românească, evidenţiind nevoia stringentă ca ora de religie să fie condusă în primul rând de către Domnul nostru Iisus Hristos.
Ierarhul a mai subliniat necesitatea păstrării şi promovării tradiţiilor româneşti, cunoaşterea şi implicării în multiplele programe şi proiecte pe care biserica le desfăşoară în societate, mai ales a celor desfăşurate cu prilejul evenimentelor naţionale şi eparhiale.

religie 2

Cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a propus ca pentru sărbătoarea Sf. Ap. Andrei din acest an să se organizeze un concurs pentru tinerii din eparhie cu mărturii de la rugăciunile personale şi comunitare.
În cadrul şedinţă a fost analizată situaţia orei de Religie în contextul misionar actual, accentuându-se exigenţele şi criteriile stabilite prin Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătăţirea actului didactic şi s-a făcut o diagnoză a procesului educaţional la disciplina Religie pentru anul şcolar 2021-2022.
Pe ordinea de zi s-au aflat şi aspecte privind aplicarea noilor programe, utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare - evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice şi diminuarea riscului de analfabetism funcţional.
Pentru îmbunătăţire actului didactic în noul an şcolar, au fost făcute mai multe propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viaţa de familie, precum şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de religie la programele Bisericii.
A urmat un dialog interactiv cu şi despre tineri în care s-au accentuat aspecte cu referire la ora de religie, famile, iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru, apropierea tinerilor de Biserică şi alte preocupări care îi frământă pe tineri.
După alocuţiunile inspectorului eparhial pentru cateheză şi a protoiereului de Galaţi, domnul prof. dr. Vasile Timiş le-a vorbit celor prezenţi despre noutăţile din ţara noastră în domeniul educaţiei şi a mulţumit profesorilor pentru activitatea desfăşurată în perioada pandemiei.
Totodată, distinsul invitat a făcut o pledoarie pentru un proces educaţional religios ancorat bine în Sfintele Scripturi, programa şcolară, metodologii, cursuri de didactică şi lecturi personale.
La final, Arhipăstorul Dunării de Jos le-a mulţumit participanţilor şi i-a binecuvântat pe toţi", potrivit Arhiepiscopiei.

Publicat în Eveniment

Consiliul Local al municipiului Galaţi este convocat, miercuri, 30 martie 2022, la ora 12.00, în şedinţă ordinară pentru a discuta şi vota nu mai puţin de 115 puncte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără aprobarea alocării de fonduri pentru cluburi sportive şi biserici, rectificarea bugetului local, vânzarea unor terenuri, majorări de tarife la unele societăţi din subordinea Consiliului Local.

Odinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galaţi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 412/28.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reamenajare inel de rocadă”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galaţi şi a contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galaţi cu societatea Calorgal SA;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 44, str. Bradului, nr. 31;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 25,  str. Ariei, nr. 16;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 34, str. Frunzei, nr. 19;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian, nr. 22;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 14´, str. Crizantemelor, nr. 6;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 48A;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, situat în Cartier Siderurgiştilor Vest, acces bloc SD9D;
12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului de Păpuşi ”Gulliver” Galaţi a unui apartament proprietate a municipiului Galaţi;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 5, Aleea Poieniţei, nr. 4;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 15, str. Episcop Melchisedec Ştefănescu, nr. 30;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 44, str. Carpaţi, nr. 5;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4,  Aleea Arinilor, nr. 7;
17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie;
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe str. Traian nr. 110;
19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietata privată a Municipiului Galaţi, situat în cartier Micro 18, str. Brăilei nr. 204-D;
20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în Cartier Siderurgiştilor Vest, bloc 4G, lot 2;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană şi Detaliere Plan de Acţiune, Programe şi Proiecte teritoriale şi Indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcţională a municipiului Galaţi;
22. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consorţiului şcolar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 5 Galaţi, Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Galaţi şi Şcoala Gimnazială "Ludovic Cosma" Galaţi;
23. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului de Păpuşi "Gulliver" în Teatrul pentru Copii şi Tineret "Gulliver";
24. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi a  bunurilor de retur – mijloace fixe realizate în cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020, precum şi predarea acestora în concesiune către societatea Apă Canal SA Galaţi;
25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1;
26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/2;
27. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/3;
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobilul situat pe strada Traian nr. 93, bloc A4, parter, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Serviciului de Asistenţă Medicală al municipiului Galaţi;
29. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, Parohiei Romano-Catolice “Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, a unui teren situat în municipiul Galaţi, bulevardul Dunărea nr. 34 A;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A.;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13,  str. Libertăţii, nr. 108 - 108A;
32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, pentru anul 2022;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon";
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale administrate şi finanţate de la bugetul local al municipiului Galaţi, pentru  anul 2022;
36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi, scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societăţii TRANSURB SA.;
37. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Galaţi aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Galaţi, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galaţi, aprobat prin HCL nr. 310/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
38. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir";
39. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al societăţii Transurb S.A.;
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în Cartier Ţiglina II, aferent staţie BUS, strada Brăilei nr. 140 Q;
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum şi aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, asigurat în anul 2021;
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum şi aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi asigurat în perioada 01.12.2021-31.12.2021;
43. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 461/11.11.2020 privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi;
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale funcţiilor contractuale aferente familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galaţi;
45. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galaţi;
46. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi;
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 34,  str. Vădeni nr. 31;
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 546/25.10.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  “Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia - Corp şcoală”, cu modificările şi completările ulterioare;
49. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 22 de autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galaţi;
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru  societatea Transurb  S.A.;
51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – construcţie, proprietate privată  a Municipiului Galaţi, situat pe str. Brăilei, nr. 18A;
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 310;
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4,  str. Arcaşilor, nr. 92G;
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 8,  b-dul. George Coşbuc, nr. 386;
55. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică S.A., pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galaţi;
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de administraţie al societăţii Gospodărire Urbană S.R.L., rezultaţi din Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2021-2025;
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de administraţie al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A., rezultaţi din Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2021-2025;
58. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe B-dul Siderurgiştilor, nr. 35-E1;
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Transurb S.A. Galaţi, pentru anul 2022;
60. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe strada Basarabiei nr. 6A;
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Caravana TIFF UNLIMITED la Galaţi organizat de Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc;
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Campionatul Naţional de Tenis pentru Seniori şi Superseniori + 35 ani, Galaţi 2022, organizat de Clubul Sportiv Atlas Galaţi;
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Gala Excelenţei în Educaţie 2022, organizat de Asociaţia Umanitară Gloria Education Found;
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Ora de Educaţie Rutieră în Galaţi, organizat de Asociaţia E.D.I.T. - Asociaţia  pentru Educatie, Dezvoltare şi Implicarea Tineretului;
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Semimaraton Galaţi 2022, organizat de Fundaţia Comunitară Galaţi;
66. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix Galaţi;
67. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv Luceafărul Galaţi;
68. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Şcoala de Fotbal Oţelul Galaţi;
69. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Smart Galaţi;
70. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi;
71. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv United Galaţi – Clubul Sportiv Unit Galaţi;
72. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Fotbal Club Sorin Balaban Galaţi;
73. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Fotbal Club Universitatea Galaţi;
74. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Şah Club Galaţi;
75. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Siderurgistul Galaţi;
76. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galaţi;
77. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 243/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi în municipiul Galaţi, a staţiilor de aşteptare şi a numărului de autorizaţii taxi;
78. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare, datorate în anul 2022, de către societatea Calorgal S.A. Galaţi pentru activităţile şi bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Galaţi;
79. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 516/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea Calorgal S.A. Galaţi;
80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galaţi şi Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire pentru proiectul “Creşterea capacităţii Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investiţii în echipamente ce utilizează fluide medicale şi lucrări la infrastructura electrică”;
81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi pentru proiectul  “Redimensionare şi reconfigurare reţele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan - Galaţi”;
82. Proiect de hotărâre privind arendarea, prin licitaţie publică, a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galaţi, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila;
83. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi, pentru anul 2022;
84. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice desfăşurate de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
85. Proiect de hotărâre pentru vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe str. G-ral Al. Cernat  nr. 57A;
86. Proiect de hotărâre pentru vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe strada Mioriţei nr. 45;
87. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/27.01.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului situat în Galaţi, strada Crinului nr. 24, de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi;
88. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 155/29.04.2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 Corp A+Corp B Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare;
89. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Redimensionare şi reconfigurare reţele gaze medicale Spitalul Clinic de urgenţă pentru copii Sf. Ioan Galaţi”;
90. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Parohiei Armene Galaţi;
91. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Romano-Catolice;
92. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Parohiei Naşterea Maicii Domnului;
93. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare -Sfântul Dimitrie cel Nou;
94. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Întâmpinarea Domnului;
95. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Schimbarea la Faţă;
96. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei Sfântul Ilie în scopul continuării lucrărilor de construire a  Centrului Multifuncţional aferent lăcaş de cult-biserica Sfântul Ilie;
97. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfântul Mc. Haralambie;
98. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel;
99. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfinţii Gherman şi Casian;
100. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul  lucrărilor de construire a capelei mortuare, cu clopotniţă, în Parohia Sfântul  Vasile;
101. Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume de la bugetul local  Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului de zi pentru copii şi capelă;
102. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfânta Ana;
103. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfântul Apostol Andrei;
104. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfântul Antonie cel Mare;
105. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva;
106. Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfinţii Martiri Brâncoveni;
107. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2022;
108. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi;
109. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două  loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/1/1;
110. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/1/2;
111. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/2/1;
112. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/2/2;
113. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local;
114. Interpelări, intervenţii, cereri;
115. Diverse.

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei

La începutul şedinţei Consiliului Judeţean Galaţi de luni, 28 februarie 2022, consilierii judeţeni PSD au anunţat că donează indemnizaţia de şedinţă, banii urmând să fie folosiţi pentru a cumpăra alimente, haine sau ceea ce este necesar. „Consilierii judeţeni ai Partidului Social Democrat se alătură gălăţenilor care au sărit în ajutorul familiilor de ucraineni care au fugit din calea tancurilor“, a declarat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Publicat în Politica

Transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi, va fi aprobat astăzi, joi, 10 februarie 2022, în şedinţa de Guvern, anunță CJ Galați.

"Este un moment extrem de important pentru spitalul din Tecuci şi pentru întreaga comunitate. Încă de anul trecut, am aprobat o hotărâre de consiliu pentru a putea prelua această unitate medicală, care deserveşte peste 100 de mii de oameni din Tecuci şi din localităţile apropiate. Deoarece aceste spaţii medicale vechi nu au fost niciodată reabilitate în adevăratul sens al cuvântului, spitalul are mare nevoie de lucrări ample de consolidare şi modernizare, precum şi de dotare cu aparatură medicală modernă.

«Proiecte de peste 30 de milioane de euro, bani europeni»

Lucrăm deja la mai multe proiecte pentru acest spital, în valoare de peste 30 de milioane de euro, bani europeni care vor fi atraşi de echipa Consiliului Judeţean pentru transformarea spitalului din Tecuci într-o unitate medicală modernă. De altfel, la sfârşitul anului trecut, s-a reuşit pentru această unitate medicală atragerea a nu mai puţin de 11,7 milioane de lei, bani europeni care vor fi investiţi pentru achiziţionarea de aparatură medicală, inclusiv a unui computer tomograf", a declarat Costel Fotea, preşedintele CJ Galaţi.

Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern - document atașat mai jos ↓, menționează CJ Galați.

Publicat în Eveniment

Stupefacţie în şedinţa Consiliului Local Galaţi desfăşurată joi, 27 ianuarie 2022. Când s-a ajuns la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire capelă” la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire Galaţi (Maternitatea Galaţi), consilierul USR Daniel Zinica a luat cuvântul înainte de vot pentru a întreba la ce e nevoie să se contruiască o capelă când banii (peste 500.000 lei) ar putea fi folosiţi pentru altceva.

„M-am uitat pe acest proiect şi din documentaţie reiese că avem de votat o capelă pentru Maternitate care costă undeva peste 500.000 lei din ce am văzut în devizul general, însă uitându-mă pe documentaţie nu am găsit nicio cerere, nici din partea Arhiepiscopiei, nici din partea Maternităţii. De ce este necesar să folosim aceşti bani pentru a construi o capelă şi să nu-i folosim în dotarea Maternităţii?”, a întrebat consilierul USR, Daniel Zinica.

Managerul Maternităţii Galaţi, Costinela Georgescu, i-a explicat în amânunt şi i-a dat o mulţime de argumente tânărului consilier în sprijinul construirii acestei capele. Explicaţiile managerului au fost absolut geniale şi impresionante, pornind de la susţineri legislative şi până la motive de suflet.

Costinela Georgescu a început explicaţiile prin a expune faptul că Maternitatea Galaţi a depus un proiect la CNI pentru crearea unei secţii de 30 de paturi pentru îngrijiri paleative (îngrijiri acordate bolnavilor care se confruntă cu probleme grave ascociate bolilor cronice incurabile, pentru uşurarea suferinţelor). Aceste servicii medicale de îngrijiri paleative lipsesc cu desăvârşire în Galaţi şi în judeţele limitrofe.

Potrivit legislaţiei în vigoare „dacă avem o astfel de structură trebuie să avem şi o capelă. Un spaţiu de rugăciune pentru pacienţi, aparţinători şi personal”, a spus Costinela Georgescu care a mai precizat că, în plus, anul acesta, Maternitatea Galaţi a fost inclus într-un poiect POCA, fiind unul dintre cele doar 8 judete din ţară selectate pentru a asigura îngrijiri paleative la domiciliu din luna septembrie. Serviciul de îngrijiri paleative, conform legii, nu poate funcţiona fără o capelă, a subliniat Costinela Georgescu.

În plus, Maternitatea Galaţi este singurul spital din Galaţi care nu are o capelă. „Am improvizat într-o camera din bucătărie, am pus câteva icoane, câteva lumânări şi un covor pentru ca pacientele şi personalul să aibă unde să se reculeagă. (...) În pandemie am fost singurul spital care a acordat îngrijiri pentru pacientelor gravide, cu patologie de obstetrică-ginecologie, infectate cu COVID-19 sau suspecte. În această perioadă chiar a fost nevoie de un loc în care să ne îndreptăm cumva gândurile către «ajutoare suplimentare», care s-a şi dovedit că au existat. Am avut chiar medici care s-au dus într-un «loc» (n.r. - cu referire la baie) să se reculeagă pentru că nu aveau unde. Cred că şi acestea sunt motive pentru care trebuie să avem o capelă. Pe lângă toate aceste argumente, să spunem că este şi Luna Internaţională a Rugăciunii”, a spus managerul Maternităţii Galaţi.

Costinela Georgescu a adus şi argumente din istoria neagră a spitalului, de care mulţi evită să vorbească. „Suntem unul dintre cele mai vechi spitale din judeţul Galaţi, de fapt din ţară. Aici a existat un spital materno-infantil - haideţi să atingem şi acest aspect - unde se făceau avorturi în serie plus - ca o glumiţă - că aici a existat şi catedra de anatomie patologică a Facultăţii de Medicină şi - fără glumă - având în vedere ce ne propunem ca dezvoltare pentru viitorul acestui spital şi faptul că numai în ultimii 3 ani sunt 6 proiecte cu fonduri externe europene aflate în prezent în derulare, daţi-ne posibilitatea să avem 40 de metri pătraţi în această curte în care să avem comunicare mai rapidă cu Doamne-Doamne”, s-a adresat managerul Maternităţii Galaţi, Costinela Georgescu, către consilierul local USR, Daniel Zinica.

Acesta a mai întrebat când se estimează că se va deschide „acest centru de tratare a rănilor paleative”. De fapt este vorba despre două proiecte privind îngrijirile paleative, a subliniat Costinela Georgescu, unul dintre acestea, proiectul mare, cel depus de la CNI este în aşteptarea unui răspuns, iar cel privind îngrijirile paleative la domiciliu va fi pus în efectiv în practică în luna septembrie, cel târziu luna octombrie a a acestui an.

Proiectul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea capelei a fost adoptat în unanimitate.

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Consilierii locali gălăţeni se vor întruni, în această după-amiază, în şedinţă extraordinară, având în vedere situaţia de la Transurb.

"În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. "a" alin. (4), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, luni, 22.11.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Galaţi, din strada Domnească nr. 54, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 şi a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii actului de administrare la societatea Transurb S.A.", anunţă Primăria Galaţi. Vom reveni!

Pe aceeaşi temă:

- Directorul Transurb Galaţi şi-a dat demisia

- Din nou GREVĂ la Transurb Galaţi (UPDATE)

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Urmare a Războiului Crimeii (1853-1856) şi a hotărârii marilor puteri din Europa, în cadrul Tratatului de pace de la Paris (1856), s-a constituit un organism european, Comisia Europenă a Dunării, care-şi stabileşte sediul la Galaţi, în 30 martie 1856. În data de 4 noiembrie 1856 are loc la Galaţi prima şedinţă a Comisiei Europene a Dunării.

Pentru a marca împlinirea a 165 de ani de la acest moment istoric, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Institutul Cultural Maghiar din Bucureşti şi Muzeul Tehnic şi al Transporturilor din Budapesta, organizează  proiectul expoziţional Mai aproape spre Răsărit.

Expoziţia este realizată de Muzeul Tehnic şi al Transporturilor din Budapesta şi evocă istoria navigaţiei pe Dunăre, marcând momentul în care societatea Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DDSG) a înfiinţat primele patru curse cu vapoare cu aburi între Viena şi Constantinopol (1834) şi dezvoltarea ulterioară a transporturilor poştale şi de mărfuri pe Dunăre, ceea ce a dus la creşterea economică a oraşelor aflate pe această rută. Pe această rută vapoarele au staţionat şi la Galaţi.

Expoziţia cuprinde 25 de panouri cu fotografii şi reproduceri din epoca respectivă, precum şi 13 obiecte de patrimoniu, toate cu texte trilingve (română, maghiară şi engleză):
- macheta bărcii Julietta folosită pentru vasul Desdemona;
- macheta vasului cu aburi FRANZ  I (1830) al societăţii DDSG;
- modelul vasului CORVIN, un vapor maritim de marfă, cu aburi a firmei Magyar Keleti Rt.;
- macheta vaporului cu aburi, cu zbaturi duble pentru torenţi, denumit TACHTALIA (1855) al societăţii DDSG;
- model-secţiune remorcherului cu aburi cu edec VASKAPU (1898);
- butelie de sticlă topită de pe vaporul de persoane, cu aburi şi cu zbaturi ERZSÉBET KIRÁLYNÉ (1896) al societăţii DDSG;
- chipiu de gală şi cutia, societatea DDSG;
- sabie de gală teaca, societatea (DDSG);
- banderolă pentru angajaţii DDSG care îşi satisfăceau serviciul miliatar în perioada Primului Război Mondial;
- macheta vaporului cu aburi SZÉCHENYI (1845) al societăţii DDSG;
- sigiliul DDSG (în jurul anilor 1840).

Vernisajul expoziţiei va fi făcut de către prof. Cristian-Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Kósa András László, directorul Institutului Liszt - Centrul Cultural Maghiar şi de ataşatul cultural Kovács Tibor, joi, 4 noiembrie 2021, la Secţia „Lapidarium”, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis (vizavi de Biserica Greacă), ora 16.00.  Expoziţia va rămâne deschisă până pe data de 15 noiembrie 2021, informează Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 412

din 22 octombrie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 octombrie 2021, ora 1300 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 octombrie 2021, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galați” .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 129 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508 și nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 27.10.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Publicat în De interes public
  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 383

  din 23 septembrie 2021

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29  septembrie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 septembrie 2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
 • 2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 221 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID 19, în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 235/22.10.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, județul Galați”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director Financiar Contabil (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.09.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

   

  Publicat în De interes public

  Şedinţă cu scântei la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi. Consiliul de Administraţie al AFDJ s-a reunit astăzi, 22 iulie 2021, pentru a luat act de ordinul ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, prin care este numit un nou director al companiei.

  Astfel, actualul director general, Sorin Creţu, a fost înlocuit, acestuia expirându-i mandatul luni, 26 iulie 2021. Pentru moment, locul îi va fi luat de Cristian Şendrea, actual director comercial. Însă din data de 03 august, la şefia AFDJ Galaţi va veni unul dintre membrii Consiliului de Administarţie.

  Este vorba despre Cătălin Ciupercă (foto ↑), care are în CV preponderent experienţă în domeniul bancar, însă din martie 2021 a fost numit de ministrul economiei Claudiu Năsui, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al Şantierului Naval Mangalia. Interimatul acestuia se va prelungi până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general, concurs care se amână de câţiva ani de zile.

  Reamintim că în urmă cu două săptămâni, deputatul PNL, George Stângă a fost în centrul unui scandal cu iz de trafic de influenţă motivul principal fiind prelungirea mandatelor directorilor de la AFDJ şi APDM Galaţi, despre care puteţi citi în articolul „Stenograme DNA: George Stângă, interceptat de DNA în timp ce încerca să-şi consolideze poziţia politică.

  Potrivit surselor noastre, schimbarea directorului de la APDM, Alexandru Şerban urmează să aibă loc în luna august.

  Publicat în Politica
  Pagina 1 din 2