Pentru prima oară în istoria Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, absolvenţii acestei instituţii ştiu cu siguranţă ce vor să facă în viaţă şi asta datorită unui proiect european în cadrul căruia circa 400 de tineri au beneficiat de sesiuni de consiliere şi orientare profesională. Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Română a Cărnii, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi partenerul transnaţional din Spania - Instituto de Formación Integral (IFI). „Până la aceste sesiuni de consiliere, mă gândeam că voi termina studiile şi apoi voi vedea ce voi face... Totuşi, după acest program am învăţat să descopăr ce vrea să fac cu adevărat în viitor cu mine”, a explicat una din beneficiarele proiectului, masterandă la facultatea de Chimie Alimentară din Galaţi. 

Proiectul „Pregăteşte-te pentru viitor! - stagii de practică pentru studenţi, în domeniul agroalimentar” a constat nu doar în consilierea celor 400 de studenţi, ci şi în asigurarea de stagii de practică a studenţilor în cadrul a 20 de firme gălăţene din domeniul alimentar (panificaţie, industria cărnii, bere), dar şi alimentaţie publică şi turism. În finalul cursurilor practice la care au participat 200 de studenţi (cursuri care s-au desfăşurat în februarie şi mai, două serii a câte 100 de studenţi, împărţiţi în câte 10 grupe a câte 10 tineri), studenţii au susţinut un proiect şi un interviu în urma cărora au fost punctaţi. Primii 100 de studenţi cu cele mai bune rezultate au primit o bursă de câte 1.100 de lei, iar primii 15 din aceştia au beneficiat şi de o vizită de studii în Spania, la Madrid. Vizita din Spania a fost foarte apreciată de studenţi, însă scopul final nu a fost doar acesta, ci acumularea de către studenţi a unei experienţe necesare pe piaţa muncii. „Statisticile arată că peste 50% din absolvenţii de facultate nu au experienţă şi aici avem un cerc vicios - nu au experienţă pentru că nu au serviciu şi nu au serviciu pentru că nu au experienţă. Prin acest proiect am urmărit să creştem competenţele tinerilor absolvenţi şi de a le uşura tranziţia de la şcoală la viaţa activă, lucru ce s-a şi întâmplat, pentru că patru beneficiari ai proiectului au şi fost angajaţi la societăţile la care au făcut practică”, a spus Daniela Tănase (foto), reprezentanta Asociaţiei Române a Cărnii. „Proiectul a fost foarte important. Făcând practică, studenţii sunt sensibilizaţi, înţeleg să lucreze în echipă, la un proces de producţie şi trec de la statutul de student la cel de persoană angajată”, a spus prof. Maricina Stoica, coordonator al proiectului din partea Universităţii gălăţene. „Până acum, studenţii făceau doar practică în staţiile pilot din cadrul facultăţii şi, sporadic, doar cu agenţii economici. De aceea proiectul a fost un supliment binevenit”, a spus şi decanul facultăţii de Chimie Alimentară, Petre Alexe. 

Deşi acest proiect este o noutate - cel puţin la Galaţi -, iar Facultatea de Chimie Alimentară de aici este unica din ţară care are 3 staţii-pilot (de carne, lapte şi bere) la care fac practică studenţii, instituţia a reuşit, în acest an, să se înscrie pe lista nedorită a facultăţilor care şi-au pierdut locurile bugetare din cauza lipsei de interes a absolvenţilor de bacalaureat pentru astfel de studii. Astfel, potrivit decanului Petre Alexe, după nu mai puţin de trei sesiuni de admitere, Facultatea de ştiinţa şi Ingineria Alimentelor a pierdut 40 de locuri bugetare, desfiinţând programul de studii „biotehnologii industriale”. „Putem asigura practică şi cei mai buni ingineri sunt la Galaţi. Din păcate, invitaţia noastră la parteneriat pentru performanţă nu a fost percepută de elevi... Probabil va trebui să ducem o campaie mai intensă pentru a-i convinge că oferta noastră este în favoarea lor”, a spus decanul Petre Alexe.    

Publicat în Comunitate

Patruzeci de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior, în regiunea de dezvoltare Sud-Est, din domeniile Arhitectură navală, Automatică şi Inginerie electrică au asigurată efectuarea unor stagii de practică la o serie de firme din Ancona, Italia, în domeniul construcţiilor de iahturi de lux, în cadrul unui amplu proiect cu finanţare europeană în care participă şi Universitatea „Dunărea de Jos", în calitate de prim partener. Proiectul mai vizează facilitarea tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă pentru cel puţin 180 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior din aceeaşi regiune. Dintre aceştia, 140 de studenţi vor efectua stagiile de practică la o serie de firme din Galaţi şi Brăila, precum Şantierul Naval Damen Galaţi, Plasma Galaţi, Vard Brăila, Maritime Interior Brăila, SMC Manager Galaţi. Pe lângă noţiunile practice adăugate la cele teoretice asimilate în şcoală, studenţii vor beneficia de subvenţii în valoare de 10 lei/oră pentru participarea la stagiile de practică, atât în ţară cât şi în Italia, şi vor participa la o serie de întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din domenii de interes.

Proiectul îşi propune un schimb de experienţă şi de bune practici transnaţionale pentru facilitarea tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă, crearea unei reţele teritoriale strategice cu potenţialii parteneri de practică (operatori economici/instituţii relevante pe piaţa muncii) şi activităţi de sensibilizare a acestora atât pe perioada derulării proiectului cât şi în viitor, precum şi organizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională (servicii de consiliere în carieră) pentru studenţii universităţii gălăţene.

Publicat în Comunitate