Peste 2.500 de unităţi de învăţământ cu vulnerabilitate ridicată vor beneficia de granturi pentru reducerea şi combaterea abandonului şcolar în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare prin PNRR, a anunţat Ministerul Educaţiei.

În şedinţa de Guvern din, 30 decembrie 2021, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), iniţiată de Ministerul Educaţiei. PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă.

Prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/şcoală pentru cel puţin 2.500 de unităţi de învăţământ de stat, de nivel primar si gimnazial cu prioritate de intervenţie ridicată, din lista celor 3.235 de şcoli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE). Unităţile de învăţământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei în luna ianuarie a anului 2022. Pana la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare.

Tipurile de activităţi eligibile in PNRAS sunt foarte diversificate:
- activităţi pedagogice şi de sprijin - cursuri remediale, activităţi de tip şcoală după şcoală, asigurarea consilierilor si mediatorilor şcolari în comunităţile roma, orientare şcolară, cursuri de educaţie parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri şcolare şi orice alte activităţi adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaţionale speciale, alţi elevi cu risc ridicat de abandon şcolar);
- activităţi outdoor, recreative, cercuri şcolare, activităţi de sprijin individualizat, subvenţii, activităţi extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activităţi nonformale, activităţi culturale comunitare, sportive, susţinerea unor parteneriate între şcoli şi alte entităţi, sprijin pentru participare la concursuri, activităţi de networking şcolar etc.;
- achiziţia de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spaţii de lectură, amenajarea curţii şcolii, abonamente internet, kituri ştiinţifice, abonamente la platforme educaţionale, cheltuieli cu mentenanţa.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar. Formarea implică metode şi tehnici de reducere a abandonului şcolar, identificarea nevoilor şi abilităţilor elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competenţe interculturale şi evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunităţi de practică, învăţarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginţi şi leadership pentru directori.

Lista celor 91 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi eligibile pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar - finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR) -, realizată în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, intervenţie şi compensare pentru a creşte participarea şcolară”:
Şcoala Gimnazială "Victor Ion Popa", Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Adam, Comuna Draguşeni Adam
Liceul Tehnologic "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Petraşcu", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Blânzi, Comuna Corod
Şcoala Gimnazială "Natalia Negru", Buciumeni
Şcoala Gimnazială "General Dumitru Damaceanu", Cosmeşti
Şcoala Gimnazială Nr.18, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Baneasa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Barcea
Şcoala Gimnazială "Ion Petrovici", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Drăgăneşti
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Draguşeni
Şcoala Gimnazială Nr.20, Galati
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Toflea, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Priponeşti
Liceul Cu Program Sportiv, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.16, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Vărlezi
Şcoala Gimnazială "Ludovic Cosma", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.24, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Vasile Şeicaru", Oancea
Şcoala Gimnazială "Vasile Burlui", Suceveni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Şendreni
Şcoala Gimnazială "Alexei Mateevici", Movileni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Băleni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Independenta
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Slivna, Comuna Bereşti-Meria
Şcoala Gimnazială Nr.1, Bălăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială "George Ivascu", Cerţeşti
Şcoala Gimnazială "Ene Patriciu", Comuna Smulţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Corni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Jorăşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Poalelungi", Măstăcani
Şcoala Gimnazială "Gabriel Drăgan", Nicoreşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Ungureni, Comuna Munteni
Şcoala Gimnazială "Alexandru Moruzi", Pechea
Şcoala Gimnazială "Ştefan Octavian Iosif", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Gohor
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir", Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Cavadineşti
Şcoala Gimnazială "Prof.Emil Panaitescu", Cudalbi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Fântânele, Comuna Scânteieşti
Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu", Schela
Şcoala Gimnazială "Anghel Rugina", Tecuci
Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu",Tudor Vladimirescu
Şcoala Gimnazială "Doamna Nica", Valea Mărului
Şcoala Gimnazială "Sfântul Ierarh Nicolae", Vlădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Suhurlui
Şcoala Gimnazială Nr.1, Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Poiana
Şcoala Gimnazială "Sf.Stelian", Sat Umbrăreşti Deal, Comuna Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Sfânta Cuvioasa Parascheva", Smârdan
Şcoala Gimnazială Nr.1, Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Iulia Haşdeu", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Griviţa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Folteşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şi Maria Tasca", Bălăbăneşti
Şcoala Gimnazială "Elena Doamna", Cuza Vodă
Şcoala Gimnazială Nr.1, Fârtăneşti
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Luchian", Piscu
Şcoala Gimnazială Nr.1, Tuluceşti
Şcoala Gimnazială "Florea Julea", Negrileşti
Şcoala Gimnazială "Sfantul Nicolae", Vânători
Şcoala Gimnazială "Tudor Pamfile", Ţepu
Şcoala Gimnazială "Sfantul Gheorghe", Cuca
Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi
Liceul Tehnologic "Costache Conachi", Pechea
Şcoala Gimnazială Nr.17, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Nămoloasa
Şcoala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Munteni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rediu
Liceul Tehnologic "Paul Bujor", Bereşti
Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", Galaţi
Şcoala Gimnazială "Unirea", Braniştea
Şcoala Gimnazială "Negoiţă Dănăilă", Sat Bucesti, Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.22, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Barcea
Şcoala Gimnazială "Petru Rareş", Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială Nr.33, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Lieşti
Şcoala Gimnazială Nr.10, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Lieşti
Şcoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Slobozia Conachi
Şcoala Gimnaziala "Grigore Hagiu", Târgu Bujor.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei