Prima reţea interdisciplinară din Euroregiunea Dunărea de Jos pentru evaluarea calităţii mediului

  (M.A.V.)
Luni, 17 Martie 2014 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Peste un milion şi jumătate de euro vor veni la Galaţi, printr-o finanţare europeană atrasă de Universitatea „Dunărea de Jos” (Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program), într-un vast proiect transfrontalier de mediu lansat vineri, în sala Senatului, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor din domeniu şi a specialiştilor cu activităţi în prevenirea dezastrelor naturale şi a situaţiilor de urgenţă.
“Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos” este titlul proiectului realizat de către un colectiv de specialişti ai Universităţii „Dunărea de Jos”, coordonat de Conf. dr. ing. fiz. Antoaneta Ene, profesor în cadrul catedrei de Ştiinţe şi Mediu, ce va avea ca rezultat principal crearea unei reţele complexe pentru prevenirea dezastrelor şi evaluarea impactului de mediu în euroregiune – INPOLDE - (interdisciplinary international network for disaster prevention and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion)
Potrivit declaraţiei managerului de proiect Antoaneta Ene, „ Universitatea Dunărea de Jos, din Galaţi va avea ca parteneri, timp de 22 de luni, Institutul de Zoologie şi Institutul de Geologie şi Seismologie, ambele din cadrul Academiei de Ştiinţe din Chişinău - Republica Moldova şi Centrul Ştiinţific pentru Ecologia Mării din Odesa - Ucraina. Din echipa de implementare fac parte aproape 70 de angajaţi ai celor patru instituţii implicate dar şi zeci de voluntari atraşi, din aria de eligibilitate în cele trei ţări vecine”.
Pe baza parteneriatului transfrontalier şi activităţii reţelei de monitorizare se va realiza un atlas de hărţi digitale a dezastrelor naturale şi surselor de poluare, întocmirea documentelor tehnice pentru planurile de pregătire în cazul situaţiilor de urgenţă şi de dezvoltare a teritoriului, precum şi crearea unui ghid metodologic cu tehnici analitice pentru studiul complex al mediului. Printre rezultatele propuse la finalizarea acestui proiect este şi setul de recomandări, care vor fi generate ulterior, pentru reducerea poluării şi remedierea problemelor din zonelor umede. Se speră astfel în creşterea nivelului de conştiinţă privind calitatea mediului, prin antrenarea populaţiei şi a altor factori interesaţi în dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului în regiunile de frontieră.
Activităţile principale planificate a se desfăşura în cele două judeţe pilot aflate la frontieră, Galaţi şi Tulcea, sunt conforme cu obiectivele propuse, printre care mai amintim: integrarea capacităţilor şi experienţei instituţiilor partenere pentru aprecierea impactului transfrontalier al problemelor de mediu în bazinul Dunării de Jos; studiu de fezabilitate pentru elaborarea planurilor de dezvoltare a localităţilor-pilot şi a prevenirii dezastrelor; crearea mecanismului capabil de a oferi suport ştiinţific pentru factorii de decizie în elaborarea politicilor legate de prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente antropice şi naturale în regiune; încurajarea implicării tinerilor cercetători (studenţi, masteranzi şi doctoranzi) în studiile transfrontaliere de mediu; ameliorarea situaţiei ecologice în Euroregiunea Dunărea de Jos.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu