Doar şase şcoli gimnaziale din Galaţi, în Top 100 naţional

Miercuri, 01 Iulie 2015 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Aşa cum anunţam zilele trecute, cu ocazia afişării rezultatelor Evaluării Naţionale 2015, începând din acest an ponderea acordată testării în cazul admiterii la liceu s-a mărit: aceasta va conta în proporţie de 75%, iar media din calsele V-VIII - în proporţie de 25%.

Potrivit oficialilor din Educaţie, una dintre principalele probleme identificate în învăţământul gimnazial este diferenţa dintre notarea la

clasă, pe parcursul gimnaziului, şi notarea la Evaluarea Naţională, la sfârşitul clasei a VIII-a. În multe unităţi de învăţământ exigenţa în notarea şi evaluarea continuă este mai redusă decât la Evaluarea Naţională. 

Nu cu mult timp în urmă, cu ocazia unor interpelări pe aceste probleme, am fost informaţi că, pentru găsirea unor soluţii, cu girul reprezentanţilor părinţilor şi profesorilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean va monitoriza fiecare unitate de învăţământ unde diferenţa dintre cele două medii este mai mare de două puncte. Pe baza unui plan de acţiune întocmit la nivelul IŞJ, sub coordonarea ministerului, la nivelul fiecărei şcoli monitorizate se va urmări creşterea ratei de promovare, creşterea mediilor din cei patru ani şi a mediilor din evaluarea finală, precum şi reducerea acestei discrepanţe din procesul de notare. Trebuie precizat că de anul trecut există la nivel general un program de evaluarea a conducerii fiecărei şcoli în funcţie de cât de bine reuşeşte să îmbunătăţească aceşti indicatori. 

În cursul analizei efectuate de Ministerul Educaţiei Naţionale privind rezultatele elevilor la sfârşitul clasei a VIII-a, a fost comparată media de absolvire a ciclului gimnazial (clasele V-VIII) cu media notelor obţinute la Evaluarea Naţională la sfârşitul clasei a VIII-a. Această diferenţă a fost calculată pentru fiecare elev, apoi centralizată pe şcoală, pe judeţ şi pe ţară. Analiza a relevat că există şcoli la care, în medie, rezultatele la Evaluarea Naţională sunt mai bune decât cele obţinute pe parcursul anului şcolar, ceea ce indică exigenţă pe parcursul anului şcolar şi corelarea notelor cu nivelul real al elevilor. Există însă şi şcoli la care rezultatele la Evaluarea Naţională au fost mult mai slabe decât cele obţinute la clasă. Aceasta poate indica lipsă de exigenţă, uşurinţă în acordarea notelor mari, ceea ce nu poate decât să dăuneze elevilor care, în acest fel, nu îşi cunosc nivelul real. Pentru informarea opiniei publice publicăm analiza diferenţelor (calculate pentru elevii care au exprimat opţiuni la admiterea în învăţământul liceal de stat) pentru judeţul Galaţi aşa cum au fost ele centralizate şi publicate pe site-ul oficial al MECŞ.

Astfel, în Galaţi au fost luate în calcul 159 de şcoli gimnaziale. Media mediilor de absolvire (clasa V-VIII) a fost 8,54, faţă de 8,59 la nivel naţional. Media mediilor la evaluarea naţională este de 6,93, faţă de 6,79 obţinută la nivel naţional. Media diferenţelor mediei celor doi indicatori arată că pentru Galaţi procentul este -1,98 faţă de cel pe ţară, de -2,16. 

Comparând cifrele şi datele obţinute, putem concluziona că doar şase şcoli gimnaziale gălăţene au obţinut un rang mai mare (după diferenţa pe ţară), situându-se printre primele 100 de şcoli la nivel naţional (din cele 5.867 luate în calculul general): nr. 29 (locul 22) şi „Mihail Sadoveanu” (locul 89); alte patru şcoli gimnaziale sunt din cadrul liceelor - CN „Spiru Haret” Tecuci (locul 30), - CN „Vasile Alecsandri” (locul 43), - CN „Al.I.Cuza” (locul 50), - CN „Costache Negri” (locul 87).

Pe baza acestui clasament putem stabili şi primele şcoli gimnaziale din Top 10 la nivelul judeţului Galaţi. Astfel, la cele şase unităţi şcolare poziţionate în topul naţional, după rangul obţinut, celelalte şcoli gimnaziale de luat în seamă ar mai fi: şcoala gimnazială din cadrul Liceului teoretic „Mircea Eliade” - locul şapte/judeţ, Ş.G. „Petre Ţuţea” Galaţi - locul opt/judeţ, şcoala din cadrul CN „Calistrat Hogaş” din Tecuci - locul 9/judeţ şi Ş.G. nr.25 din Galaţi - locul 10/judeţ.

Culmea este că şcoala gimnazială cu cea mai mare medie a notelor obţinute de elevi la examenul de Evaluare Naţională este cea din cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, după cum arată un clasament de Top 10 publicat de MECŞ, cu un punctaj de 9,62.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu