FLAG Galaţi, premiu la Bruxelles pentru „Cel mai bun proiect de susţinere a tranziţiei ecologice” Recomandat

Joi, 12 Decembrie 2019 13:22
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Un proiect de cooperare transnaţională care creşte gradul de conştientizare al publicului cu privire la problemele generate de deşeurile fluviale şi marine şi care se focalizează pe biodiversitate şi mediul marin din Marea Neagră a câştigat un premiu al Uniunii Europene. Astfel, în perioada 03 - 04 decembrie 2019, la Bruxelles, patru Direcţii Generale ale Comisiei Europene - DG MARE, DG AGRI, DG REGIO şi DG EMPL - au organizat conferinţa „CLLD - Post-2020: Local action in a changing world”, eveniment care promovează iniţiativa Uniunii Europene „dezvoltarea locală condusă de comunitate”, cunoscută şi sub numele de CLLD / DLRC.

La acţiune au participat peste 450 de grupuri locale (FLAG-uri, GAL-uri LEADER şi GAL-uri urbane), practicanţi şi promotori de proiecte care utilizează această iniţiativă pentru a-şi dezvolta zonele costiere, urbane şi rurale din state membre ale UE. În cadrul conferinţei, a fost organizată o expoziţie incluzând 40 de proiecte implementate la nivelul CLLD din Europa. Din România, FLAG Galaţi a participat cu proiectul „Eliminarea deşeurilor marine şi fluviale, Noi abordări - MARLENA”, fiind singura iniţiativa românească selectată ca proiect de bune practici.

MARLENA a câştigat premiul pentru „Cel mai bun proiect de susţinere a tranziţiei ecologice” care a fost înmânat echipei câştigătoare, reprezentând FLAG Galaţi, de noul comisar european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius. În cadrul vizitei efectuate la standul românesc, acesta a afirmat că a fost „inspirat de oamenii din fiecare colţ al Europei, care, cu puţin ajutor din partea UE, lansează proiecte pentru curăţarea mărilor noastre, combaterea poluării cu materiale plastice, promovarea femeilor din comunităţile locale din zonele costiere şi încurajarea dezvoltării locale“.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit din Galaţi - FLAG Galaţi (Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre) este partenerul român al proiectului „Eliminarea deşeurilor marine şi fluviale, Noi abordări - MARLENA” alături de parteneri din Bulgaria, Moldova, Turcia şi Ucraina. Având o durată de 24 luni, proiectul se focalizează pe nevoia de cooperare pentru că, în cele din urmă, poluarea să fie mai bine controlată şi diminuată în regiunea Mării Negre, precum şi în râurile care se varsă în mare, rezervaţiile şi ariile protejate costiere, aflate în zona Mării Negre. Proiectul reprezintă efortul comun în vederea imbunătăţirii conştientizării publicului şi educaţiei privind problemele cauzate de deşeurile marine şi fluviale, de conştientizare a valorii biodiversitătii şi a nevoii pentru asigurarea unei mai bune protecţii a mediului. Publicul vizat este reprezentat de tineri, turişti, sectorul de afaceri, comunităţile locale şi organizaţiile focalizate pe educaţie. O atenţie deosebită este acordată dezvoltării unui comportament ecologic şi responsabil în rândul tinerilor prin campanii de educare şi ecologizare la nivelul celor 5 ţări.

MARLENA implementează un set de activităţi (reabilitare infrastructură, amplasare recipienţi de colectare selectivă a deşeurilor, elaborare ghiduri, organizare campanii de educare, conştientizare şi ecologizare în cadrul cărora au fost implicaţi copii şi adulţi, etc.) pentru sensibilizarea publicului privind poluarea râurilor şi mărilor, dar şi pentru a explica valoarea biodiversităţii şi a mediului marin şi fluvial. Acest lucru a fost posibil datorită sprijinului financiar din partea UE, acordat partenerului român FLAG Galaţi, prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (7.126 EUR) şi prin Instrumentul European de Vecinătate (81.950 EUR).

De 25 de ani Uniunea Europeană promovează implicarea locală în dezvoltarea propriilor teritorii, finanţând iniţiative bazate pe comunitate. Prin acestea, UE îşi propune să ofere mijloace de acţiune şi o voce cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în transformarea şi dezvoltarea zonelor lor locale. Conferinţa a reunit patru fonduri structurale coordonate de Direcţiile Regionale menţionate şi Fondul European de Investiţii (FEI) care utilizează dezvoltarea locală condusă de comunitate (CLLD/DLRC). Această iniţiativă a UE are drept scop creşterea capacităţii populaţiei locale din zonele costiere/pescăreşti, rurale şi urbane de a lua decizii la nivel local.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu