MEN a publicat modele de teste pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

  (M.A.V.)
Miercuri, 02 Aprilie 2014 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a postat, la sfârşitul săptămânii trecute, pe site-ul subiecte2014.edu.ro/2014, modele de teste pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2013-2014. Testele au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, pe parcursul lunii mai.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică. Testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele.
Pe lângă testele la limba română şi matematică, elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susţine încă două probe în care le vor fi evaluate competenţele de receptare a mesajelor citite şi competenţele de producere a mesajelor scrise (ambele în limba maternă).
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care studiază după un curriculum în limba maternă, se administrează şi un test de evaluare a înţelegerii textului scris în limba maternă.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare", respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii".
Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.
Elevilor care susţin aceste teste nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu