Noi reguli pentru angajatori, pentru a stopa fenomenul muncii nedeclarate

 
Joi, 10 August 2017 08:16
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi a anunţat că, în data de 7 august 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644, Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. Este cunoscut faptul că munca nedeclarată reprezintă un fenomen de o gravitate crescută cu care se confruntă societatea, cu consecinţe negative atât asupra lucrătorului, cât şi asupra bugetului de stat, care se manifestă în diferite forme, atât prin nedeclararea către autorităţi a întregii activităţi a salariatului, cât şi prin declararea parţială a activităţii acestuia. Anterior apariţiei actului normativ mai sus menţionat în legislaţia românească nu prevedea o definiţie a muncii nedeclarate fiind sancţionată doar fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, nu şi alte forme în care se manifestă munca nedeclarată. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.53/2017, munca nedeclarată reprezintă: a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii (sancţiune cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată); b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii (sancţiune cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată); c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat (sancţiune cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată); d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial (sancţiune cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată). Totodată este introdusă obligaţia angajatorului obligaţiei de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, nerespectarea acesteia fiind sancţionată cu amendă de 10.000 lei. A fost modificată şi prevederea legală privind evidenţa orelor de muncă prestate de un salariat, angajatorul având obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru (sancţiune cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei). Actul normativ mai sus menţionat modifică art. 17 (5) din Legea nr. 53/2003, republicată şi anume „orice modificare a unuia dintre elementele din contractul individual de muncă, în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”. Precizăm că, în HG 500/2011 privind registrul de evidenţă a salariaţilor, republicată, se face referire la acest articol şi în consecinţă netransmiterea în registru a datelor la termenul stabilit la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform prevederilor legale constituie contravenţie şi sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu