Situaţia opţionalelor în şcoli, dezbătută la Galaţi Recomandat

Marți, 12 Februarie 2019 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Asociaţia Centrul Syene pentru Educaţie (ACSE) şi Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (APEC) au lansat luni, 11 februarie 2019, raportul "Analiza modului de organizare şi derulare a curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). Aspecte cheie privind operaţionalizarea CDŞ în unităţile de învăţământ româneşti". Raportul va fi dezbătut în cadrul a şapte dezbateri publice ce vor fi organizate în Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Bacău, Bucureşti şi Galaţi. În Galaţi, raportul va fi dezbătut miercuri, 27 februarie 2019. "Curriculumul la decizia şcolii reprezintă un instrument prin care unităţile de învăţământ au libertatea de a introduce un nou obiect de studiu (opţional), în afara celor prevăzute în trunchiul comun astfel încât, şcolile să se poată adapta la nevoile şi aspiraţiile elevilor, părinţilor şi comunităţii. Raportul de analiză s-a bazat pe o cercetare derulată la nivel naţional, la care au luat parte 118 unităţi de învăţământ, 89 de cadre didactice, 93 de elevi şi 40 de părinţi", se arată într-un comunicat al ACSE.

Principalele probleme şi vulnerabilităţi identificate în elaborarea şi derularea CDŞ sunt: Planurile cadru şi programele şcolare prezintă un grad mare de încărcare şi limitează numărul de ore de opţional; Utilizarea curriculumului la decizia şcolii pentru completarea normelor didactice; Infrastructura şcolară deficitară şi lipsa parteneriatelor dintre unităţile de învăţământ şi factorii interesaţi; Resurse limitate şi lipsa programelor de formare pe tot parcursul vieţii pentru cadrele didactice; Concilierea nevoii de pregătire teoretică pentru examene şi disciplinele din trunchiul comun cu studierea disciplinelor noi într-o manieră orientată spre dobândirea competenţelor; Comunicarea şi transparenţa limitate în relaţie cu elevii, părinţi şi factorii interesaţi.
Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului "Politici publice pentru educaţie (EDUPOL)", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu