46 milioane euro pentru societatea civilă, prin programul Active Citizens Fund Recomandat

Luni, 10 Iunie 2019 14:56
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Programul Active Citizens Fund a fost lansat pe data de 05 iunie 2019 şi este dedicat organizaţiilor neguvernamentale. Programul se desfăşoară în România în perioada 2019-2024, iar valoarea totală pusă la dispoziţia organizaţiilor reprezentante ale societăţii civile este de 46.000.000 euro. Până în 2024 vor fi lansate 11 apeluri de proiecte, în cadrul a 6 domenii de asistenţă: Democraţie, cetăţenie activă, bună guvernare şi transparenţă; Drepturile omului şi tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen; Justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile; Egalitate de gen şi violenţă bazată pe gen (GBV); Mediu şi schimbări climatice; Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.
Beneficiarii asistenţei financiare nerambursabile în cadrul acestui Program pot fi ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924, Crucea Roşie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică şi Fundaţiile de tineret. Aceştia pot avea ca parteneri mai multe categorii de organizaţii: ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croaţia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia), entităţi publice cu personalitate juridică (autorităţi publice locale şi centrale, instituţii/agenţii publice, servicii publice guvernamentale descentralizate, unităţi administrativ-teritoriale, universităţi etc.), entităţi private cu personalitate juridică, precum şi organizaţii, agenţii sau organisme internaţionale.
Aspecte prioritare în cadrul acestui program: 10,5% din bugetul de granturi este alocat pentru apeluri de proiecte care vizează dezvoltarea capacităţii ONG-urilor; Fonduri dedicate pentru derularea pe termen mediu şi lung a activităţii reţelelor şi coaliţiilor din domeniile de asistenţă menţionate, precum şi a ONG-urilor pentru drepturile omului; Până la 20% din bugetul proiectului poate fi alocat pentru măsuri de dezvoltare organizaţională a beneficiarilor de grant; Sunt sprijinite activităţi de monitorizare a politicilor, de advocacy şi watchdog; Sunt încurajate parteneriate strategice între ONG-uri; Programul include un proiect strategic pre-definit pentru dezvoltarea leadership-ului în rândul tinerilor din ONG-uri; 33% din bugetul de granturi este alocat pentru creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, iar incluziunea tinerilor e o prioritate; Programul include 3 apeluri de proiecte cu aplicare continuă şi simplificată pentru proiecte mici în zone geografice insuficient acoperite şi pentru ONG-uri mici; 10% din bugetul de granturi este alocat pentru incluziunea persoanelor de etnie romă şi creşterea capacităţii acestora.
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală şi de Sud şi în Ţările Baltice. Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norway, care acţionează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO - Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu