Dividende mai mari la Transgaz Recomandat

Vineri, 08 Iunie 2018 05:37
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a SNTGN Transgaz a aprobat joi acordarea unui dividend brut pe acţiune în valoare de 45,38 lei/acţiune, aferent anului financiar 2017, în loc de 25,22 lei/acţiune cât a fost propus în luna martie 2018, potrivit unui comunicat al societăţii transmis Bursei de Valori Bucureşti..

Data de 16 iulie 2018 a fost stabilită drept termen de începere a plăţii dividendelor. De asemenea, a mai fost aprobată repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2017 în cotă de 90%, astfel: dividende cuvenite acţionarilor în sumă de 534,29 milioane de lei şi profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare, de 47,76 milioane de lei. În şedinţa de joi s-a stabilit şi participarea salariaţilor la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN Transgaz în vigoare, suma repartizată fiind de 11,57 milioane de lei.

Data de 26 iunie 2018 a fost stabilită ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, iar 25 iunie 2018 ca ex-date. În luna martie, Consiliul de Administraţie al Transgaz Mediaş le propunea acţionarilor acordarea unui dividend brut de 25,22 lei/acţiune pentru 2017, conform prevederilor 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi la regiile autonome, în condiţiile aplicării cotei de 50,019% la repartizarea profitului sub formă de dividende.

Cota de repartizare a profitului prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTGN Transgaz pe anul 2017, aprobat prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, era de 50%. Raportul transmis atunci BVB menţiona că nu poate fi aplicată prevederea din Memorandumul Guvernului din 8 februarie 2018 privind repartizarea unei cote minime de 90% din profitul net realizat în 2017 sub formă de dividende, fiindcă aceasta "poate atrage imposibilitatea Transgaz de a finanţa proiecte de dezvoltare strategice cu încadrare în limitele de îndatorare impuse prin contractele de finanţare". Propunerea de repartizare a profitului, în sumă de 582,061 milioane lei era: 296,936 milioane lei dividende cuvenite acţionarilor şi 285,124 milioane lei profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare.

Capitalul social al Transgaz este de 117,738 milioane lei, divizat în 11.773.844 acţiuni ordinare, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu