Aproape o lună de controale în instituţiile de administraţie publică din Galaţi Recomandat

Marți, 17 Septembrie 2019 10:46
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a anunţat că, în perioada 26 august - 12 septembrie 2019, a organizat patru sesiuni de informare a personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă la nivel de autorităţi şi instituţii publice, la care au participat un număr 67 angajatori sau reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători desemnaţi, reprezentanţi ai lucrătorilor. Trei sesiuni de informare au fost organizate la sediul instituţiei, iar una la Tecuci, la Casa de Cultură. O sesiune de informare a avut ca grup ţintă autorităţile şi instituţiile publice din judeţul Galaţi, iar celelalte trei sesiuni, autorităţile deliberative (consiliul local, consiliul judeţean) din cadrul unităţilor administrativ teritoriale şi autorităţile executive (primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor) din cadrul unităţilor administrativ teritoriale.

În cadrul sesiunilor de informare au fost prezentate şi dezbătute următoarele teme: condiţiile de autorizare în vederea funcţionării conform Legii nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006; organizarea activităţii de prevenire şi protecţie, obligatorie fiecărei unităţi; principii generale de identificare şi evaluare a riscurilor; modul de întocmire şi aplicare a planului de prevenire şi protecţie; ce sunt reprezentanţii salariaţilor şi rolul acestora în Comitetul pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM); noţiuni privind organizarea şi funcţionarea CSSM; modul de elaborare a instrucţiunilor proprii ţinând cont de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă; instruire din punct de vedere securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) a angajaţilor unităţii (atât funcţionari publici cât şi personal contractual); autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute în legislaţia specifică; echipamentul individual de protecţie; mentenanţa echipamentelor de muncă; măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă conform prevederilor O.U.G. nr. 99 din 29 iunie 2000; măsuri de prim ajutor; încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; reglementări legislative privind timpul de muncă şi de odihnă, regimul orelor suplimentare, al orelor de noapte şi al zilelor de sărbătoare legală - drepturi şi obligaţii ale angajaţilor şi angajatorilor; aspecte privind Regulamentul intern; înfiinţarea, completarea şi transmiterea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registrului general de evidenţă a salariaţilor; aspecte privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederi legislative referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; negocieri colective.

Drept urmare, ITM Galați a informat că, în perioada 16 septembrie - 10 octombrie 2019, se organizează acţiuni de control în instituţiile de administraţie publică, în vederea verificării modului în care au fost implementate recomandările şi soluţiile identificate cu ocazia sesiunilor de informare.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu