×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 296

Au fost dezvelite plãcile dedicate personalitãþilor gãlãþene Emil Codreanu ºi Criºan Muºeþeanu Recomandat

 
Vineri, 24 Ianuarie 2014 00:00
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

La ceas aniversar, Muzeul de Istorie din Galaþi a organizat o serie de manifestãri culturale pentru a marca împlinirea a 75 de ani de la înfiinþarea instituþiei. Una dintre acþiuni, care a avut loc joi, pe strada Gamulea nr.4, a fost dezvelirea plãcilor comemorative dedicate lui Emil Codreanu, primar al oraºului Galaþi în perioada noiembrie 1927-decembrie 1928 ºi dr. Criºan V. Muºeþeanu, medic ºi scriitor. Aºa cum ne-a explicat Cristian Cãldãraru, directorul Muzeului de Istorie, cele douã personalitãþi cãrora le sunt dedicate plãcile comemorative sunt "legate una de cealaltã".
"Iatã, din ciclul de manifestãri ale Muzeului de Istorie "Paul Pãltânea" din Galaþi, manifestãri dedicate celor 75 de ani de existenþã muzealã, astãzi începem seria de manifestãri prin dezvelirea a douã plãci comemorative. Sunt legate personajele unul de celãlalt - e vorba de un fost primar al oraºului Galaþi ºi deputat de Galaþi în Parlamentul României, Emil Codreanu, cel care a construit casa de pe strada Gamulea nr.4 în perioada 1923-1924. A locuit aici pânã a plecat într-o altã dimensiune, iar în aceeaºi casã a locuit ºi nepotul, doctorul, scriitorul, cercetãtorul Criºan V. Muºeþeanu, cel care a lãsat o operã deosebitã pentru noi, gãlãþenii, pentru români. Aducem astãzi un omagiu celor douã personalitãþi, celor doi oameni care au lãsat ceva în urma lor, începând cu perioada interbelicã ºi pânã de curând când s-a stins din viaþa dr.Criºan V.Muºeþeanu, undeva la vârsta de 90 de ani, departe de þarã", ne-a spus Cristian Cãldãraru, directorul Muzeului de Istorie din Galaþi.
De asemenea, la acþiune a fost prezent ºi prof.univ.dr. Criºan C.Muºeþeanu, fiul celui cãruia i s-a adus un omagiu. Acesta a þinut sã mulþumeascã celor care au putut face posibil evenimentul, subliniind totodatã fapul cã inaugurarea plãcilor comemorative are o vastã semnificaþie atât pentru familia Muºeþeanu, cât ºi pentru oraºul ºi þara noastrã. "Inaugurarea plãcilor comemorative are mai multe simboluri, aº putea spune. Unul dintre ele este un simbol pentru familia mea, pentru o continuitate în societatea româneascu, fie ea în Galaþi, Bucureºti. ªi sigur cã aceastã casã reprezintã un pion, unmoment din istoria unei familii mai vechi. Din alt punct de vedere, aº zice al Galaþiului, este începutul unei pãstrãri a unei amintiri, a unei lumi care, vrând-nevrând, a trecut", ne-a spus Criºan.C.Muºeþeanu.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu