ITM Galaţi anunţă: Noi modificări la legea zilierilor Recomandat

Sâmbătă, 13 Iulie 2019 00:00
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a anunţat că, în data de 4 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 201, Ordonanţa de Urgenţă nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a mai fost modificată în acest an prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Actele normative menţionate modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier

Art. 1 (3): Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia: a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i); b) Abrogată. c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)- c); d) Abrogată. e) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. m)- p). art. 4 cu privire la durata activităţii unui zilier: (4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioada mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere in cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. (7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. (8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Art. 7 (1): Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului. (3) Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru munca prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Art. 9 (1): Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. (2) Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului. (3) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (5) În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

Art. 13 (1): Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute in Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: a) agricultura, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01; b) silvicultura, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultura - diviziunea 03; d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823; e) publicitate - grupa 731; f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004; g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149; h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621; i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130; j) restaurante - clasa 5610; k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630; l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140. m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia; n) facilităţi de cazare pentru vacante şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; o) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311; p) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu