Municipiul Tecuci apărat de inundaţii cu fonduri europene Recomandat

Luni, 19 Decembrie 2022 12:29
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad anunţă că a fost semnat contractul de finanţare europeană pentru proiectul „Reducerea Riscului la Inundaţii a Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”.
"Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în parteneriat cu Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) – Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad anunţă lansarea proiectului „Reducerea Riscului la Inundaţii a Municipiului Tecuci,judeţul Galaţi” - Cod MySMIS 2014+ 152210.
Proiectul a fost propus spre promovare în cadrul POIM - Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră care vizează promovarea acţiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundaţii şi eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice şi pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a conformării cu cerinţele directivelor din sector.
Obiectivul general constă în reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei,a bunurilor materiale şi obiectivelor social-economice, prin implementarea unor măsuri non structurale şi structurale în vederea asigurării funcţionării în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice propuse.
Obiectivele specifice constau în: Protecţia unui număr de 34.871 locuitori, din care beneficiari direcţi aproximativ 6100 persoane din Municipiul Tecuci; Evitarea unor daune anuale medii de 13,707 mii euro provocate de evenimente hidrologice adverse,inclusiv de efecte negative provocate de schimbările climatice; Realizarea unui set de măsuri structurale,pentru asigurarea unui grad optim de protecţie la inundaţii pentru municipiul Tecuci.
Lucrările constructive ale prezentului proiect au fost structurate în patru obiecte de investitie, respectiv:
Obiectul 1 – Acumulare nepermanentă Tecucel-Volum=2,76 mil.mc, ce include următoarele lucrări: Lucrări de decopertare; Lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare; Umpluturi corp baraj şi dig; Lucrări de compactare; Lucrări de înierbare; Lucrări de betonare; Lucrări de realizare prism drenant din balast; Aparate de măsură şi control.
Obiectul 2 – Regularizare albie-lucrări de calibrare şi decolmatare pe o lungime de 5.700,00 metri, ce include următoarele lucrări: Lucrări de recalibrare; Lucrări de decolmatare.
Obiectul 3 – Reabilitare şi reechipare staţii de pompare SP1 şi SP2 – buc.=2, ce include următoarele lucrări: Lucrări de reparaţii la clădirile staţiilor de pompare; Lucrări de reparaţii la cuve pompe; Lucrări de demolare la clădirile staţiilor de pompare; Înlocuirea/modernizare agregate pompare şi instalaţii electrice.
Obiectul 4 – Plantare cordoane forestiere pe o lungime de 3.363,00 m – Pârâu Rîpa Roşie pe o lungime de 1964 metri respectiv pârâu Tecucelu Sec pe o lungime de 1399 metri.
Valoarea totală proiectului este de 217.571.493,71 lei (85% Fondul de coeziune şi 15% Bugetul de stat). Data estimată de finalizare a proiectului este 31.12.2023", informează Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, prin intermediul unui comunicat de presă.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu