Noua strategie de alimentare cu energie termică a Galaţiului

Vineri, 16 Decembrie 2016 00:00
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Primăria municipiului Galaţi a pus la dispoziţia cetăţenilor proiectul de hotărâre privind "Aprobarea strategiei de alimentare cu energie termica a municipiului Galaţi 2017 - 2030". Proiectul, care are 128 de pagini, este supus dezbaterii publice până la data de 26.12.2016.
În documentul supus dezbaterii publice se arată că principala ipoteză care a stat la baza realizării strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Galaţi este aceea că întregul sistem de alimentare centralizată cu căldură, cu toate elementele componente (sursă - reţea de transport - sistem de distribuţie) aparţine Primăriei municipiului Galaţi. Pentru aplicarea strategiei într-o perioadă de timp cât mai scurtă trebuie realizate foarte repede toate formele legale de transfer al reţelelor termice primare în proprietatea municipalităţii. Fără acest transfer, strategia de alimentare cu energie termică îşi va atinge greu scopul, întrucât administraţia locală nu va avea dreptul de a interveni asupra tuturor elementelor componente ale actualului Sistem de Alimentare Centralizată cu Căldură (SACET) pentru a putea asigura infrastructura alimentării cu energie termică în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
În varianta implementării unui sistem de producere a agentului termic în sistem de cogenerare de înaltă eficienţă, din veniturile realizate prin vânzarea producţiilor de energie electrică, se pot derula în continuare programe sustenabile de reabilitare a întregului sistem de transport şi distribuţie al SACET Galaţi. Odată cu modernizarea punctelor termice şi a reţelelor de transport, implicit se vor extinde şi zonele unitare, iar în felul acesta se stopează fenomenul debranşărilor necontrolate.
„Un alt aspect care trebuie regândit şi schimbat în profunzime este actualul sistem de facturare şi încasare a contravalorii serviciilor de termoficare. În prezent există dificultăţi majore legate de facturarea corespunzătoare şi creşterea gradului de încasare a facturilor. Lanţul actual prin care se desfaşoară aceste operaţiuni este ineficient. Există situaţii în care locatarii plătesc prin cheltuielile de întreţinere toate utilităţile (apă, energie electrică, energie termică, gaze), distribuţia sumelor încasate, efectuate ulterior de asociaţiile de proprietari nu respectă ponderea acestor utilităţi în cheltuielile de întreţinere. Asociaţiile achită cu prioritate energia electrică, gazele şi apa rece pentru a evita întreruperea acestora, după care restul se achită pentru energia termică. Datorită acestui mod de gestionare a resurselor financiare ale asociaţiei, frecvent se ajunge la situaţia în care nu au nicio restanţă către alţi furnizori de utilităţi, toate datoriile neachitate fiind lăsate pe seama contravalorii facturilor de energie termică”, se arată în document.
Proiectul a fost realizat de Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Inginerie şi supune dezbaterii 10 variante, însă numai varianta cu nr.10 este recomandată a fi luată în calcul.   Ce propune varianta 10   Această variantă analizează în principal potenţialul de substituire a gazelor naturale cu energie termică produsă din biomasă. Trebuie menţionat faptul că în municipiul Galaţi există două surse importante de producere a peleţilor din biomasă, acestea fiind SC Ecosal SA (cu o capacitate de circa 1.500 tone peleţi biomasă/an, cu posibilităţi de creştere a producţiei) şi SC Prutul SA Galaţi (cu o capacitate de producere de peste 20.000 tone peleţi biomasă/an).
Soluţia propusă constă în interconectarea punctelor termice din zona aferentă cartierului Micro 16 şi montarea surselor de producere a agentului termic în zona punctului termic SC 57 şi realizarea unui studiu de fezabilitate.
În cartierul Dunărea, soluţia propusă constă în interconectarea punctelor termice aferente cartierelor Micro 18, Micro 19 şi partial Micro 20 şi Micro 21 şi montarea surselor de producere a agentului termic pe gaze naturale, în sistem de cogenerare de înaltă eficienţă. În cadrul acestei zone se va analiza posibilitatea montării surselor în zonele aferente punctelor termice SC 53 şi/sau SC 50.
În restul oraşului, unde acest lucru nu este posibil sau nu se justifică din punct de vedere tehnico-economic, se vor instala surse (CAF-uri) direct în punctele termice, care să poată asigura necesarul de consum pentru apă caldă curentă şi încălzire. Se consideră a fi un avantaj al acestei variante faptul că se renunţă total la reţelele termice primare existente, ce aparţin SC Electrocentrale.
Costurile estimate pentru această variantă pot depăşi 7.000.000 euro. Durata estimată de realizare a investiţiei este de 2 ani pentru sursele noi de producere a căldurii (2017, 2018) şi 8 ani pentru reabilitare reţele, începând din anul 2017.    Încă 3 studii de fezabilitate şi scoaterea Electrocentrale din jocul furnizării căldurii   În perioada următoare se recomandă elaborarea următoarelor studii de fezabilitate:
- Studiu de fezabilitate pentru asigurare surse de producere agent termic in cogenerare pentru cartierele Micro 18, Micro 19, parţial Micro 20 şi Micro 21;
- Studiu de fezabilitate pentru asigurare agent termic în cogenerare pe bază de biomasă pentru cartierul Micro 16;
- Studiu de fezabilitate pentru asigurare cu surse proprii de producere agent termic pentru restul oraşului.
În cadrul soluţiei propuse se va renunţa total la actuala reţea termică primară, care aparţine SC Electrocentrale. Astfel, o parte semnificativă din pierderile de transport agent termic va fi eliminată.
Se impune şi o analiză amănunţită şi în perspectivă pentru reabilitarea sistemului de distribuţie a căldurii, dimensionat după consumurile actuale şi cele previzionate de căldură şi corelat cu sursele noi de producere a căldurii, în care să se ţină seama de caracterul public şi social al serviciului alimentării cu căldură. Activitatea de reabilitare a reţelelor urmează a se desfăşura pe o perioadă de mai mulţi ani, după montarea echipamentelor de producere a agentului termic, care să asigure independenţa faţă de producătorul actual.
O eventuală preluare a Electrocentrale de către municipalitate este nesustenabilă tehnic şi economic deoarece aceasta nu poate funcţiona decât cu mari costuri operaţionale şi necesită investiţii majore. ”Amintim că în ţară există SACET-uri moderne, cu echipamente de ultimă generaţie, care produc agent termic (comparabil ca necesar cu municipiul Galaţi) cu scheme de personal de ordinul a 20-30 de persoane. În afară de acestea, în ambele strategii de termoficare pentru municipiul Galaţi, efectuate în 2012 şi 2014, se specifică faptul că funcţionarea în continuare a societăţii de producere a agentului termic nu va mai fi sustenabilă în cazul dispariţiei celor 2 clienţi industriali cărora Electrocentrale le furniza agent termic sub formă de abur (ArcelorMittal şi Linde Gaz). După cum este cunoscut, în afara sezonului rece (noiembrie – martie), apa caldă de consum este asigurată cu agent termic (abur tehnologic) de la ArcelorMittal, ceea ce duce la costuri foarte mari”, se arată în document.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu