Primăria Galaţi, război declarat maşinilor abandonate: Acţiunea de ridicare continuă! Recomandat

Marți, 03 Septembrie 2019 14:18
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi a anunţat continuarea acţiunilor de ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul public şi precizează că în primul semestru al acestui an au fost ridicate 52 de astfel de vehicule. Comparativ, pe tot parcursul anului 2018 au fost ridicate de pe domeniul public 49 de vehicule, în 2017 - 71, în 2016 - 31, în 2015 - 11, în 2014 - 21, iar în 2013 - 5.

Municipalitatea menţionează că în primul semestru al acestui an au fost verificate 354 de vehicule, iar în cazul unora fie proprietarii sau deţinătorii legali s-au conformat în urma somaţiilor primite, fie altele nu au făcut obiectul Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, s-a solicitat Poliţiei Locale suplimentarea echipajelor pentru eficientizarea activităţii de ridicare a manşinilor abandonate şi s-au înaintat spre analiză 300 de vehicule sesizate.

Ce spune legea

Primăria Galaţi precizează că pentru ridicarea maşinilor abandonate există proceduri legale, etape de parcurs şi responsabilităţi care trebuie respectate. În principal, conform Legii 421/2002 şi HG 156/2003 este vorba despre următorii paşi legali:
1. Preluarea sesizărilor/autosesizărilor de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi înaintarea acestora către Poliţia Locală Galaţi.
2. Verificarea sesizărilor (situaţia în teren, documente, etc.) de către Poliţia Locală Galaţi, ceea ce implică idenficarea vehiculului, afişarea somaţiei pe caroseria vehiculului cu termen de ridicare/conformare în 10 zile; verificarea în teren a vehiculelor a căror proprietari sau deţinători legali au fost somaţi şi sancţionarea celor care nu s-au conformat somaţiei; întocmirea procesului verbal de constatare, inventar bunuri, foto; identificarea proprietarului/deţinătorului legal la SPCRPCIV; somarea cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire a proprietarului în cazul vehiculelor abandonate.
3. Comunicarea de către Poliţia Locală Galaţi a rezultatelor verificărilor făcute la lista cu vehicule înaintată către Primăria Municipiului Galaţi - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat pentru ridicarea vehiculelor care se încadrează în prevederile actelor normative menţionate.
4. Stabilirea regimului juridic al vehiculului de către Primăria municipiului Galaţi.
5. Propunerea de emitere a Dispoziţiei de declarare a vehiculului ca fiind fără stăpân sau abandonat şi întocmirea referatelor corespunzătoare pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
6. În cazul în care scrisoarea vine retur se va proceda la emiterea unui anunţ public de către de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
7. În cazul vehiculelor fără stăpân, aducerea la cunoştinţă publică a caracteristicilor tehnice, locul unde a fost identificat etc de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
8. Ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculelor de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
9. Restituirea vehiculului de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat către proprietarul sau deţinătorul legal, la solicitarea acestuia, după achitarea cheltuielilor la tarifele prevăzute în HCL nr. 488/2009.
10. Întocmirea documentelor de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat de trecere în proprietate privată a municipiului Galaţi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate.
11. Transmiterea Dispoziţiei către proprietar sau deţinător legal (sub rezerva că poate fi contestată în instanţă în termen de 5 zile) de către Primăria municipiului Galaţi.
12. Transmiterea de către Primăria municipiului Galaţi prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat a Dispoziţiei către Serviciul Taxe, Impozite şi Alte Venituri Locale şi SPCRPCIV unde este înmatriculat vehiculul în vederea radierii.
13. Valorificarea vehiculelor în condiţiile legii de către Direcţia Economică.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu