Scutiri privind plata impozitelor şi taxelor locale

 
Miercuri, 27 Septembrie 2017 17:25
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În urma şedinţei de Consiliul Local, care a avut loc săptămâna aceasta, s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galaţi.

 

Scopul şi obiectivul schemei

 

Prezenta hotărâre are ca scop atragerea de venituri la bugetul local, precum şi respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice. 

 

Domeniul de aplicare

 

Prezenta schema se adresează persoanelor fizice care, la data intrării schemei în vigoare şi pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidenţele fiscale şi datorează majorări de întârziere bugetului local al municipiului Galaţi.

Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale constând în impozite si taxe locale, inclusiv amenzi contravenţionale, aflate în sold şi stinse integral la data depunerii cererii de acordare a facilităţii fiscale, prevăzută de prezenta procedură.

 

Modalităţi de implementare 

 

Pentru a beneficia de facilităţile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune la Direcţia Generală Impozite,Taxe şi Alte Venituri Locale –Serviciul Prelucrarea automată a datelor şi Încasare Ghişeu, o cerere prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere la plată a impozitelor şi taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii şi va efectua plata integrală a obligaţiilor principale constând în impozite şi taxe datorate bugetului local al municipiului Galaţi, inclusiv amenzi contravenţionale.

După efectuarea plăţii se va emite decizia de anulare a majorărilor de întârziere, în două exemplare,  un exemplar fiind comunicat contribuabilului persoană fizică.

 

Durata schemei

 

Cetăţenii municipiului Galaţi pot depune cereri la Direcţia Generală Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale – Serviciul Prelucrarea automată a datelor şi Încasare Ghişeu începând cu data de 27.09.2017. Prezenta schema se aplica pana la data de 30.11.2017.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu