Sute de locuri scoase la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

 
Vineri, 20 Octombrie 2017 00:00
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi recrutează candidaţi pentru şcolile postliceale din Ministerul Afacerilor Interne – arma Jandarmi. Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.: 350 locuri în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, 350 locuri în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni. Locurile prevăzute sunt comune pentru femei şi bărbaţi, iar pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Documentele constitutive ale dosarului de candidat în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, sesiunea ianuarie 2018, se obţin de la sediul Jandarmeriei Galaţi. Tematica şi bibliografia precum şi etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu