Anunț de finalizare proiect - „AKADEMIA.RO - Specializare inteligenta, testare si recrutare in domeniul tehnologiei informației“ - 21.10.2020 Recomandat

Miercuri, 21 Octombrie 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL anunţa încheierea proiectului ”AKADEMIA.RO - SPECIALIZARE INTELIGENTA, TESTARE SI RECRUTARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI”, - COD SMIS 118840, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 117/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10. 2020 şi a avut ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice si îmbunătăţirea performanţelor generale ale partenerilor pe piaţa interna în sectorul IT, până în anul 2021, prin crearea unei platforme software care va reuni instructori din mediul economic şi nu numai, companii ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei şi cursanţi care doresc să se specializeze în conformitate cu cerinţele companiilor.
Beneficiar:. HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Platforma software inovatoare - AKADEMIA.RO
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.369.740,15 lei, valoarea eligibilă 4.369.740,15 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.438.293,30 lei si co-finanţare proprie de 931.446,85 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul 002, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10. 2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Steriopol Mariela
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224140; Fax: 0236407033
E-mail: mariela_galati@yahoo.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu