Anunț de presă Data 10 Ianuarie 2022 Recomandat

Luni, 10 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului

„Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie

a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.”

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziţie de

echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.”,

cod SMIS 138219, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:

”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2:

“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 9.824.954,92 lei, din care valoarea sumei nerambursabile

este de 4.808.320,46 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

 • 1. Dotarea societății cu utilaje și echipamente de producție - 3 echipamente - 1 Utilaj automat de
 • găurire și debitare profile și software aferent, 1 Mașină de debitat cu plasmă și oxi-gaz și 1

  Echipament automat de sudură. Proiectul mai prevede achiziționarea și punerea în funcțiune a

  unui Sistem fotovoltaic și eficientizarea iluminatului în spațiile de producție prin înlocuirea a 5

  corpuri de iluminat

 • 2. Crearea a 2 (două) noi locuri de muncă, dintre care 1 loc de muncă va fi ocupat de către o
 • persoană dintr-o categorie defavorizată, care nu a absolvit o formă de învățământ liceal, sau nu

  deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3), sau se află în

  primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de

  muncă stabil remunerat, asigurând astfel accesul egal la piața muncii, prin încurajarea categoriilor

  defavorizate.

 • 3. Realizarea măsurilor de informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității Proiectului,
 • participarea la un târg internațional pentru promovarea Proiectului și a societății, Certificarea

  sistemului de management al calității ISO 9001 și Certificarea procesului de vopsire.

  Durata de implementare a proiectului este de 42 luni: respectiv de la data 04.04.2019 până la

  data 30.09.2022.

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:

  CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. - Strada Unirii nr. 69, Municipiul Galaţi, Județul Galați

  Persoană de contact: GRIGORE SORIN CĂTĂLIN – Administrator

  Tel. 0236-334.075 / Fax. 0336-811.505, E-mail: info@cipsor.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu