APĂ CANAL SA Galați a implementat proiectele finanţate prin Programul POS Mediu 2007-2013

Luni, 25 Ianuarie 2016 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi este Operator Regional la nivelul Judeţului Galaţi din anul 2010 şi este delegată să gestioneze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în: municipiul Galaţi, municipiul Tecuci, oraşele Târgu Bujor şi Bereşti, comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Şendreni, Movileni, Cosmeşti, Slobozia Conachi, Bereşti Meria, Smârdan, Tudor Vladimirescu, Cavadineşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Piscu, Braniştea, Fundeni, Independenţa.
În perioada 2012-2015, Societatea APA CANAL SA Galaţi a derulat trei proiecte majore care au avut ca obiectiv modernizarea şi dezvoltarea facilităţilor integrate de apă potabilă şi apă uzată la nivel regional, în scopul îmbunătăţirii standardului de viaţă al populaţiei din Judeţul Galaţi.

I. Proiectul regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi, respectiv:  municipiile Galaţi şi Tecuci, oraşul Târgu Bujor şi comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Drăgăneşti, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

Valoarea totală a investiţiei, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare este de 507.718.645 lei fără TVA.

Investiţiile prevăzute în proiect au fost grupate pe nouă componente: şase contracte de lucrări,  două contracte de servicii şi un contract de furnizare.

Indicatorii fizici finali ai proiectului sunt:

·         reabilitare şi extindere aducţiuni de apă - 10,051 km;
·         lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor de distribuţie a apei potabile - 239,302 km;
·         branşamente individuale – 13.378 bucati;
·         lucrări de extindere a reţelelor de canalizare – 324,140km;
·         construirea şi reabilitarea staţiilor de pompare, rezervoare de apă, staţii de tratare a apei;
·         reabilitare foraje – 126 foraje la fronturile de captare Salcia Lieşti, Vadu Roşca, Tecuci şi Târgu Bujor;
·         sisteme SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă si sistemul de canalizare;
·         3 noi staţii de epurare construite;
·         2 staţii de epurare a apelor uzate au fost extinse si reabilitate;
·        în cadrul contractului de furnizare a fost achiziţionat un Sistem de uscare a nămolului în staţia de epurare a apelor uzate în municipiul Galaţi.
Valoarea acestor investiţii este de  383.911.239 lei fără TVA.

Repartiţia investiţiilor pe UAT-uri se prezintă astfel:

·  Municipiul Galaţi a fost beneficiarul unor în investiţii în valoare de 116.445.958 lei fără TVA;
·  Municipiul Tecuci a fost beneficiarul unor investiţii  în valoare de 69.570.863 lei fără TVA;
·  Oraşul Târgu Bujor a fost beneficiarul unor investiţii în valoare de 28.796.128 lei fără TVA;
·  In localitatea Lieşti au fost realizate investiţii în valoare de 49.039.407 lei fără TVA ;
·  In localitatea Iveşti au fost realizate investiţii în valoare de 22.023.560 lei fără TVA ;
·  In localitatea Umbrăreşti au fost realizate investiţii în valoare de 10.199.057 lei fără TVA;
·  In localitatea Barcea au fost realizate investiţii în valoare de 12.912.495 lei fără TVA;
·  In localitatea Drăgăneşti au fost realizate investiţii în valoare de 12.004.178 lei fără TVA; 

APA CANAL SA Galati a implementat proiectele finanţate prin Programul POS  Mediu 2007-2013

·  In localitatea Cuza Vodă au fost realizate investiţii în valoare de 8.282.909 lei fără TVA;
·  In localitatea Pechea au fost realizate investiţii în valoare de 37.500.748 lei fără TVA;
·  In localitatea Slobozia Conachi au fost realizate investiţii în valoare de 17.135.936 lei fără TVA;

II. Societatea APA CANAL SA Galaţi este unul dintre primii Operatorii Regionali din ţară care, în cadrul proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apă Canal SA Galaţi”, a valorificat,  economiile înregistrate în urma semnării contractelor din cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007-2013.

Acest proiect este cofinanţat din Fondul de Coeziune, Axa Prioritara 1A – ”Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi apă uzată”. Valoarea totală a investiţiei este de 39.438.865 lei fără TVA,  incluzând servicii de audit şi publicitate în valoare de 15.939 lei fără TVA.

În cadrul acestui proiect au fost achizitionate autocurăţitoare simple (2buc), autocurăţitoare combinate (2buc), autovidanjă (3buc), autocisternă (2buc), instalaţie de preparare soluţie de hipoclorit de sodiu (2buc), buldoexcavator şi încărcător frontal (4buc), tractor buldoexcavator (1buc), autolaborator de detectare a pierderilor (2buc), stand verificare contori apă rece (1buc) şi contori electromagnetici (190buc), echipament de încărcare şi transport nămol (1buc), echipament de împrăştiere nămol (1buc), contori de apă rece cu citire radio (52.036buc), module radio (20.323buc) astfel:

·  Pentru UAT Galaţi au fost achiziţionate echipamente şi utilaje în valoare de 20.128.140 lei fără TVA;
·  Pentru UAT Tecuci au fost achiziţionate echipamente şi utilaje în valoare de 6.798.478 lei fără TVA;
·  Pentru Aglomerarea Lieşti (care include localităţile: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea si Drăgăneşti) au fost achiziţionate echipamente si utilaje în valoare de 5.008.305 lei fără TVA;
·  Pentru Aglomerarea Pechea (care include localităţile: Pechea, Slobozia Conachi si Cuza Vodă) au fost achiziţionate echipamente si utilaje în valoare de 2.818.017 lei fără TVA;
·  Pentru UAT Târgu Bujor au fost achiziţionate echipamente si utilaje în  valoare de 2.479.403 lei fără TVA;
· Pentru UAT Şendreni,  UAT Cosmeşti,  UAT Bereşti,  UAT Movileni,  UAT Smârdan, UAT Tudor Vladimirescu au fost achiziţionaţi contori de apă rece cu citire radio în  valoare de 2.190.583 lei fără TVA. 

III.        Pentru a respecta cerinţele de conformare cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabilă şi Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Societatea Apa Canal SA Galati a implementat o primă etapă a Programului Operaţional Infrastructura Mare (P.O.I.M. 2014-2020) prin proiectul „Asistenţa tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Valoarea totală a contractului de servicii este de 9.269.900,00 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului: elaborarea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii finanţării proiectului de investiţii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată în Municipiile Galaţi şi Tecuci, Oraşul Bereşti, Comunele Cosmeşti, Şendreni, Pechea, Slobozia Conachi, Lieşti, Iveşti, Barcea, Umbrăreşti, Movileni, Braniştea, Independenţa, Piscu, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Drăgăneşti, Cuza Vodă, Bereşti Meria, Smârdan şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, în sectorul de apă şi apă uzată, prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Valoarea estimată a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în perioada 2014-2020 este de cca. 96.000.000 euro fără TVA.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu