Comunicat de presă 05.10.2022 Recomandat

Miercuri, 05 Octombrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, cod SMIS 137461, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea performanței energetice a construcțiilor aferente Liceului cu Program Sportiv și reducerea nivelului consumului anual specific de energie primară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Îmbunătățirea eficienței energetice prin efectuarea lucrărilor de reabilitare ce determină reducerea pierderilor de energie totală și utilizarea resurselor regenerabile de energie
 • Reducerea consumului anual specific de energie electrică și termică pentru încălzire și reducerea consumului anual de energie primară.
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 15.816.992,75 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 11.514.059,32 lei.

  Durata de implementare a proiectului este de 58 luni, respectiv între 15.03.2019 - 31.12.2023.

  Informații suplimentare se pot obține la tel: 0236 307706, Manager proiect – domnul Vals Vergiliu Sorin, e-mail: vergiliu.vals@primariagalati.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu