Comunicat de presă 30.09.2021 Recomandat

Joi, 30 Septembrie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

 

Ghidigeni, 30 Septembrie 2021

 

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

 “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2

 

Cod MySMIS 144965

 

Comuna Ghidigeni, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu data 16.07.2021, proiectul  “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”, Cod SMIS 2014 144965, în baza contractului de finanţare nr. 206/233t/16.07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Ghidigeni.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Ghidigeni cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate așteptate:

  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -115 buc, tablete grafice – 22 buc, laptop - 22. buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 10 buc, proiectoare – 10 buc; ecran proiecție – 10 buc; camera web conferință – 10 buc; sistem desktop cu monitor – 10 buc; cameră web – 10 buc).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Primară Gefu Nou aflată în subordinea Școlii Gimnaziale nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -167 buc, tablete grafice – 6 buc, laptop - 6 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc., sistem desktop cu monitor – 4 buc.; cameră web – 4 buc.).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară Ion Creangă, sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, jud. Galati, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -219 buc, tablete grafice – 24 buc, laptop - 18 buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 11 buc, proiectoare – 11 buc; ecran proiecție – 11 buc; camera web conferință – 11 buc, sistem desktop cu monitor – 11 buc; cameră web – 11 buc).

Valoarea totală a proiectului este de 1.500.343,07 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.439.843,22 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.411.046,36 lei (Valoare FEDR: 1.223.866,73 lei si Valoare BS: 187.179,63 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 28.796,86 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 60.499,85 lei

Proiectul se implementează de Comuna Ghidigeni, reprezentată legal de către Eugen TĂBĂCARU, în calitate de Primar al comunei.

Proiectul se implementează pe o durată de 10 luni:

Data începere proiect: 16.07.2021

Data finalizare proiect:15.05.2022

 Codul SMIS 2014: 144965

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Comuna Ghidigeni, cu sediul în Localitatea Ghidigeni, str. Chrissoveloni nr. 170, judeţul Galați, cod postal 807145

Telefon: +40 236 868 202

E-mail: primariaghidigeni@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu