Comunicat de presă Galaţi, 7 decembrie 2021 Recomandat

Marți, 07 Decembrie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul

„Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut - Dunăre”, SMIS 152255

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut – Dunăre”, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

Acest proiect este finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Obiectivul specific 3 – Conservarea patrimoniului material și imaterial de valori care definesc zona de pescuit și acvacultură, Măsura 3 – Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală.

Obiectivul general al proiectului este promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești Prut – Dunăre din județul Galați, precum și consolidarea rolului comunităților pescărești. Scopul proiectului este crearea unui spațiu comun de dialog cu comunitatea locală pescărească din zona pescărească Prut – Dunăre din Galați.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 8 noiembrie 2021, iar perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Bugetul total al proiectului este de 136.302,49 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 96.805,80 lei, cofinanțarea eligibilă a UAT Județul Galați este 0 lei iar cofinanțarea neeligibilă a UAT Județul Galați este în sumă de 39.496,69 lei.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 7 decembrie 2021, ora 11:00, în Sala de evenimente a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Manuela Panaitescu, manager de proiect, director executiv adjunct în cadrul Direcției Programe, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302537, fax: 0236-413031, email: directia.programe@cjgalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu