COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” 06.01.2022 Recomandat

Joi, 06 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, primaria.pechea@yahoo.com, înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autori-tăților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar, anunță finali-zarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Pechea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145239, cofinanțat din Fondul European de Dezvol-tare Regională în baza Contractului de finanțare nr. 270 din 28.07.2021, încheiat cu Autori-tatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 991.565,33 lei din care valoare nerambursabilă acor-dată din FEDR 842.830,53 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghi-dului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera-țional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Marin Mariana – Manager de proiect

  Tel/Fax: 0236.823.507

  Web: www.pecheagalati.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu