COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” Recomandat

Joi, 06 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Braniștea, str. DJ251L, telefon 0236.332.408, branisteaprimarie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19186 la Registrul autori-tăților publice, CIF 4461970, reprezentată legal prin Adămache Marian Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Braniștea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145625, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza Contractului de finanțare nr. 457 din 01.10.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Pro-gramul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 8 luni, începând din 01.10.2021 până în data de 31.05.2022 la sediul Școlii „Unirea” din Braniștea.

Valoarea totală a proiectului este de 680.469,72 lei din care valoare nerambursabilă acor-dată din FEDR 552,304.26 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghi-dului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera-țional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Adămache Marian – Manager de proiect

  Tel: 0744555784, Fax: 0236.332.450

  Web: www.primariabranistea.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu