COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” Recomandat

Joi, 06 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în județul Galați, localitatea Smârdan, str. Galați nr. 53, tele-fon 0236.830.020, primar@primariasmardan.ro, înregistrată sub nr. 19227 la Registrul auto-rităților publice, CIF 4150000, reprezentată legal prin Zinica Silviu Primar, demarează im-plementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Smârdan, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145629, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza Contractului de finanțare nr. 415 din 23.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Pro-gramul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 10 luni, începând din 23.09.2021 până în data de 31.07.2022 la următoarele sedii: Școala Gimnazială nr. 1 „Sf. Cuvioasa Parascheva” și Școala Gimnazială „Mihail și Gavril” din Smârdan și Școala Primară nr. 1 din Cișmele.

Valoarea totală a proiectului este de 865.451,16 lei din care valoare nerambursabilă acor-dată din FEDR 709.538,49 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghi-dului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera-țional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Zinica Silviu – Manager de proiect

  Tel:0744320535, Fax: 0236.830.020,

  Web: www.primariasmardan.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu