Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», SMIS 119079 14.05.2019 Recomandat

Marți, 14 Mai 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, Organism Intermediar fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Acest proiect este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea, modernizarea și dotarea Unității Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 3 aprilie 2019, iar perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și 31.08.2021.

Bugetul total al proiectului este de 6.614.695,28 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 6.482.401,36 lei, iar cofinanțarea eligibilă asigurată de UAT Județul Galați este de 132.293,92 lei.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 14 mai 2019, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă, precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Mariana Beraru, manager de proiect, consilier în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302572, fax: 0236-410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu