CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI - 11.11.2019

Joi, 14 Noiembrie 2019 16:36
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Comunicat de presă

11 Noiembrie 2019

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI

S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, Str. Saturn Nr. 10, Bloc B2, Ap. 52, județul Galați derulează, începând cu data de 06.06.2018, proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI”, cod SMIS 114003.

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 A - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor”. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Proiectul se implementează în Municipiul Galati, județul Galati, până cel târziu în data de 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului propus de SC ANA SOFT SRL este creșterea competitivității economice prin extinderea capacității structurii de primire turistică „VILA BORDEAUX” și dotarea acesteia cu echipamente inovative și eficiente energetic. Rezultatul așteptat este consolidarea și extinderea poziției companiei în piața locală și regională a serviciilor turistice, asigurarea unei poziții viabile și sustenabile în piața turismului urban modern.

Valoarea totală a proiectului este de 2.237.658,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.142.121,63 lei.

Creșterea competitivității economice a companiei va contribui la dezvoltarea mediului de afaceri local și regional. Compania va întruni standardele de calitate, costuri și timp atât ale turiștilor cât și ale furnizorilor și partenerilor. Dezvoltarea companiei va asigura stabilitatea angajaților actuali și familiilor acestora cât și persoanei ce va fi angajată prin implementarea proiectului. Investiția va contribui la dezvoltarea locală și regională prin creșterea contribuțiilor la bugetul local/național. Din perspectiva dezvoltării durabile, ca impact pozitiv asupra calității mediului, se evidențiază faptul că se vor reduce consumurile specifice de energie atât prin tehnologia avansată a echipamentelor cât și prin achiziționarea și punerea în funcțiune a unui echipament care utilizează resurse regenerabile, reprezentând o măsură activă de protejare a mediului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ana-Maria Savin

Funcţie: Administrator

Telelefon: 0742499650, E-mail: anamariagasca@gmail.com, Pagina web: www.vilabordeaux.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românie

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu