Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 395 Recomandat

Vineri, 27 Mai 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7715 /29.04.2022, pentru proiectul Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr.395, Cod SMIS 137501.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui echilibru al performanțelor în raport cu costurile prin izolarea termică a elementelor de construcție ce delimitează spațiile încălzite de exterior, cu efect asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, și de scădere a consumului de energie.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 34 de apartamente ale blocului S2 din municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.525.187,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă  906.668,61 lei.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 13.03.2019 si 31.10.2023.

Date de contact: Manager proiect – Tudor- Monu Neculina, Biroul Reparații și Întreținere Imobile, tel: 0236.307.731, e-mail: neculina.tudor@primariagalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu