CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TECUCI – SERVICIUL ADMINISTRATIV, STRADA ELENA DOAMNA, NR. 1, LOCALITATEA TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 01.11.2019 Recomandat

Vineri, 01 Noiembrie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a  clădirilor publice  din  Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, strada Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS118532, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Perioada de implementare a proiectului:  01.09.2017-31.03.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 639.801,68lei, din care:

Valoarea totală eligibilă este de 518.560,70lei, din care:

  • ·Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 440.776,60lei (85%)
  • ·Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 67.412,89 lei (13%)
  • ·Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 10.371,21 lei (2%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 121.240,98lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Serviciului Administrativ, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate așteptate:

  • · Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • · Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
  • · Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail:fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Vraciu Jan, manager proiect.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu