Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.

Luni, 06 August 2018 08:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Anunț de presă

Lansarea proiectului „ Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”

Lavionda 2008 Impex S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”, cod MySMIS 109210, finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de
Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.041.250,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 689.656,00 lei.


Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății Lavionda 2008 Impex SRL, obiectiv pe care aceasta își propune să îl atingă prin abordarea unui domeniu de activitate nou, respectiv acela de alte activități de editare, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 5819-Alte activități de editare, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Diversificarea activității este o măsură pe care societatea o adoptă pentru distribuirea riscurilor inerente activităților actuale, dar și pentru c-a identificat o oportunitate de câștig mai mare pe piața editării.

Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu active imobilizate necesare activităților de editare, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă și îi va permite societății să demareze activitatea imediat după finalizarea achizițiilor prevăzute prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați. Urmare a implementării proiectului, societatea va reuși să își creeze baza
materială necesară inițierii unei activități noi, respectiv aceea de alte activități de editare. Se vor menține și activitățile curente ale societății.

2. Menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Pentru a dezvolta o nouă
activitate, societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de editare, cât și în celelalte activitati ale afacerii, astfel că în perioada de implementare va creea, respectiv va menține pe întreaga perioadă de monitorizare, 3 noi locuri de muncă. Totodată, societatea va menține și angajații actuali pentru a gestiona activitățile curente ale societății.

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.11.2016 - 30.09.2018 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Lavionda 2008 Impex S.R.L., 0722785126,

lavionda2008impex@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu