Finalizare proiect „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu” (POCU//90/6.13/6.14/107814) 26.08.2020 Recomandat

Miercuri, 26 August 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați anunță finalizarea proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu”, cod proiect POCU//90/6.13/6.14/107814.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.226.112,45 lei, iar durata de implementare a proiectului a fost de 24 luni, în perioada 3.07.2018-1.09.2020.

Prin proiectul PROMEDIU au fost sprijiniți un număr de 251 de studenţi din cadrul Facultății de Științe și Mediu, Facultății de Inginerie și Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, de la specializări de licență și masterat din domeniile Știința Mediului, Ingineria Mediului, Chimie, Matematică, Ingineria Produselor Alimentare și Zootehnie, pentru tranziția de școală la viața activă, prin activități precum: organizarea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică, instruire practică etc.) inclusiv activități tip Întreprindere Simulată; furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți; pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin intermediul TIC; crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri de la companii/sectorul privat către universitate privind nevoile lor de instruire, precum și de la universitate către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional și local. Au fost încheiate acorduri de parteneriat pentru stagii de practică cu următoarele instituții de stat și private: APA-CANAL S.A. Galați, Combinatul Siderurgic - Galați, D.S.P. Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați - secția Grădina Botanică, S.P. Ecosal Galați, S.G.A Galați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. Brăila, NENOS SOFTWARE S.R.L. Galați.

Pentru activitatea de practică și celelalte activități în cadrul proiectului, studenții grupului țintă au primit rechizite și echipamente de protecție specifice activităților practice desfășurate, pre-cum și o subvenţie financiară în valoare de 10 lei/oră de stagiu de practică.

Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc joi, 27 august 2020, la ora 11.00, în Galați,

în Campusul Științei, str. Domnească nr. 111, și va fi transmisă on-line pe platforma Microsoft Teams.

Pentru informații suplimentare persoana de contact: Furdui Bianca, Manager de proiect, e-mail bfurdui@ugal.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu