Finalizarea proiectului Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL

Miercuri, 27 Noiembrie 2019 13:24
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Comunicat de presă Data 27.11.2019

Finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana S.R.L.”

S.C. Bănățeana S.R.L., cu sediul in orașul Babadag, Str. Ciucurovei Nr 15, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL”, cod MySMIS 115736, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 972.957,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 625.472,42 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii societății BĂNĂȚEANA S.R.L., prin dezvoltarea activității de tăierea mecanizată a lemnului de foc și paletizarea produsului finit, prin îmbunătățirea inovativă a procesului de lucru.

Obiectivele specifice pe termen scurt au fost:
- modernizarea și dotarea activității interne a companiei prin achiziționarea unor active corporale performante ce vor crește productivitatea muncii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
- dezvoltarea activității de realizare a lemnului de foc ambalat în paleți prin creșterea echipei de lucru cu încă 5 angajați până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
- derularea contractului de finanțare în condiții optime pe perioada de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice pe termen mediu și lung sunt:
- menținerea tuturor locurilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea împlementării proiectului;
- consolidarea poziției pe piață a firmei BĂNĂȚEANA S.R.L.;
- creșterea activității de tăiere şi rindeluire a lemnului în următorii doi ani prin introducerea procesului de tăiere mecanizată și fabricarea astfel a lemnului de foc și paletizarea produsului finit;
- sporirea eficienței energetice în urma achiziționării unor echipamente de lucru mai performante cu un consum mai redus de energie electrică.

Activitățile din cadrul acestui proiect au sprijinit îmbunătăţirea competitivităţii societății și au creat un impact economic favorabil atât pentru diversificarea portofoliului de produse oferite, cât și pentru diversificarea produselor în vederea furnizării lor.

De asemenea, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv și la nivelul localității/regiunii întrucât s-au creat 5 noi locuri de muncă și s-au achiziţionat echipamente moderne, specifice cu un consum mai redus de electricitate pentru realizarea lemnului de foc ambalat în paleți.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 31 luni, respectiv între 15.05.2017 si 30.11.2019.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: S. C. BĂNĂȚEANA S.R.L. tel.: 0744.499.796, e-mail: banateana_forest@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu