Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.” 30.10.2019 Recomandat

Miercuri, 30 Octombrie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 1.279.964,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 727.668,00 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de producție piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii, în baza codului CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu peste 1000% în anul finalizării implementării proiectului de investiții și cu peste 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: operator la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic - 4 posturi și un consilier/expert/in-spector/referent/economist în comerț și marketing; două dintre posturile nou create vor fi ocupate de persoane din categoria persoanelor defavorizate, și anume: o persoană cu vârsta peste 50 ani și o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a promovării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două linii automatizate de fabricare a articolelor din material plastic, a unui răcitor, a șaptesprezece matrițe de diferite dimensiuni necesare fluxului de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții, a unei platforme mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, a două coșuri de gunoi pentru colectare selectivă a deșeurilor, a 50 de becuri cu LED de 35 W, a unui site de prezentare precum și a unor servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate producției de piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Alfa Zircon HH SRL, 0749230161, alfazirconhh@yahoo.com.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu