Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei AMASOR CONCEPT S.R.L.-D” 29.10.2019 Recomandat

Marți, 29 Octombrie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

AMASOR CONCEPT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei AMASOR CONCEPT S.R.L.-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.AMASOR CONCEPT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei AMASOR CONCEPT S.R.L.-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 892.678,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 714.142,80 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu circa 60% în anul implementării proiectului de investiții și cu circa 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține numărul de angajați actuali și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: un șofer autocamioane și mașini de mare tonaj, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 2 posturi, un muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet și un consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a provării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: unui buldoexcavator, unui miniîncărcător frontal, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate lucrărilor de demolare a construcțiilor și crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Amasor Concept S.R.L., 0749106631, amasor.concept@yahoo.com.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu