Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”

Joi, 23 Mai 2019 09:42
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lavionda 2008 Impex S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”, cod MySMIS 109210, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.041.250,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 586.207,60 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirea poziției de piață prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 5819 - Alte activități de editare, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

• creșterea cifrei de afaceri cu cca. 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați;
• menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru: operator procesare
text și imagine (2 posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - unul fiind ocupat de o persoană din categoria defavorizată: care nu a avut loc de muncă în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, poate obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția de: 1 imprimantă plană, 1 carusel textil, 1 imprimantă digital color, 1 echipament de tăiere cu laser, 1 ghilotină electrică, 1 imprimantă digitală pentru textile, 1 mașină de brodat, 1 printer-cutter, 2 sisteme desktop, 1 soft design, 1 platformă pentru persoane cu dizabilități, 2 seturi de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate altor activității de editare, la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.
Durata de implementare a proiectului este de 31 luni ( 01.11.2016 – 31.05.2019 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: LAVIONDA 2008 IMPEX S.R.L., 0722785126, e-mail: lavionda2008impex@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu