Finalizarea proiectului „Diversificarea activităţii societății ELIP HOLDING SRL” 24.04.2019 Recomandat

Miercuri, 24 Aprilie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ELIP HOLDING S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activităţii societății ELIP HOLDING S.R.L.”, cod MySMIS 109267, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 984.725,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 625.215,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății, prin abordarea unui domeniu de activitate nou (producție geamuri: simple, tripan, termopan, oglinzi, conform codului CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate, în condițiile asigurării dezvoltării durabile).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați și menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru: geamgiu (2 posturi), manipulant mărfuri (2 posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană cu vârsta sub 24 de ani și o persoană cu vârsta peste 50 ani.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de producție geamuri (simple, tripan, termopan, oglinzi), poate obține venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția a constat în achiziția de: mașină automatizată de tăiat sticla, masină semiautomată de găurit sticla, mașină de sablat sticla, masă rotativă, cuptor bombare sticlă, extruder hidraulic, refrigerator pentru extruder, pompă curățare pentru extruder, soft de management al tăierii sticlei, rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități, 50 de becuri cu LED 35W, 2 seturi pubele gunoi pentru colectare selectivă, realizarea unui site pentru comercializarea online, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de producție geamuri și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni ( 01.11.2016  -  30.04.2019 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: ELIP HOLDING SRL, tel:  0746070404, e-mail: elip_holding@yahoo.com.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu