Finalizarea proiectului „Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de imbrăcăminte, cu achiziția de echipamente și produse software de ultimă generație” Recomandat

Miercuri, 06 Iunie 2018 00:51
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Finalizarea proiectului „Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare aFinalizarea proiectului „Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare amaterialelor textile, inclusiv a articolelor de imbrăcăminte, cu achiziția deechipamente și produse software de ultimă generație”S.C. ANDRALEX S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului„Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv aarticolelor de îmbrăcăminte, cu achiziția de echipamente și produse software de ultimăgenerație”, cod MySMIS 103144, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Axa prioritară:2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”,Prioritatea de investiţii: 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentruDezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Obiectivele proiectului sunt consolidarea poziției companiei în piața serviciilor definisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte, cu achiziția deechipamente și produse software de ultimă generație și creșterea competitivitățiicompaniei.Rezultatele proiectului: competitivitatea companiei este în creștere iar pozițiacompaniei în piața serviciilor de finisare a materialelor textile s-a consolidat.Valoarea totală a proiectului este de 841.769,64 lei, din care valoarea contribuției dinFEDR este de 469.918,25 lei.Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în atragerea de resursă umanăspecializată, crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu șicreșterea competitivității companiei.Informaţii suplimentare se pot obţine la: S.C. ANDRALEX S.R.L., str. Aleea Zimbrului,nr.4, Municipiul Galați, Județul Galați, tel. 0742.103.018, email:mihaelainfo71@gmail.com,persoană de contact Mihaela CIUBOTARU în calitate de administrator.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu