Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana S.R.L.” 08.02.2019 Recomandat

Vineri, 08 Februarie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

S.C. Bănățeana S.R.L., cu sediul in orașul Babadag, Str. Ciucurovei Nr 15, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL”, cod MySMIS 115736, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.1:  “Promovarea  spiritului  antreprenorial,  în  special  prin  facilitarea  exploatării  economice  a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 972.957,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 735.849,90 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii societății BĂNĂȚEANA S.R.L., prin dezvoltarea activității de tăierea mecanizată a lemnului de foc și paletizarea produsului finit, prin îmbunătățirea inovativă a procesului de lucru.

Obiectivele specifice pe termen scurt:
  • Modernizarea și dotarea activității interne a companiei prin achiziționarea unor active corporale performante ce vor crește productivitatea muncii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
  • Dezvoltarea activității de realizare a lemnului de foc ambalat în paleți prin creșterea echipei de lucru cu încă 5 angajați până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
  • Derularea contractului de finanțare în condiții optime pe perioada de implementare a proiectului
Obiectivele specifice pe termen mediu și lung:
  • Menținerea tuturor locurilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea împlementării proiectului
  • Consolidarea poziției pe piață a firmei BĂNĂȚEANA S.R.L.
  • Creșterea activității de tăiere şi rindeluire a lemnului în următorii doi ani prin introducerea procesului de tăiere mecanizată și fabricarea astfel a lemnului de foc și paletizarea produsului finit
  • Sporirea eficienței energetice în urma achiziționării unor echipamente de lucru mai performante cu un consum mai redus de energie electrică

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, intre 15.05.2017  si  31.05.2019.

Date de contact beneficiar:

S C BĂNĂȚEANA SRL

tel.: 0744.499.796, e-mail: banateana_forest@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu