Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje pentru Vioval Shop S.R.L.”

Joi, 09 August 2018 00:40
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

VIOVAL SHOP S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Achiziție  de utilaje pentru Vioval Shop S.R.L.”, cod MySMIS 112333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 927.010,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 318.920,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de consolidare a poziției de piață a societății Vioval Shop S.R.L. prin inițierea unei activități noi, respectiv aceea de prestări servicii de excavare și transport. Activitatea ce va începe ca urmare a implementării planului de afaceri, prin achiziționarea bunurilor ce fac obiectul prezentului proiect de investiții, va asigura dezvoltarea afacerii pe termen lung. Totodată, prin proiect se urmărește asigurarea dezvoltării durabile, urmând să fie achiziționate bunuri ce vor avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Pe termen lung societatea își propune să devină un prestator important în piața lucrărilor de demolare a clădirilor, să capete notorietate și să se claseze în primele 5 firme din acest domeniu ca și cotă de piață în zona Municipiului Galați.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- creșterea cifrei de afaceri cu cca. 84% în anul implementării proiectului și cu minim 1% în următorii ani analizați;

- menținerea numărului de angajați actuali, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă pe o perioadă de minim 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (11.11.2016  -  30.09.2018 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: VIOVAL AUTO S.R.L., 0754829634, viovalshop@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu